Tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju - zapraszamy do wypełnienia ankiety PDF Drukuj Email

W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy pracami nad określeniem kluczowych kierunków rozwoju obszaru naszej Lokalnej Grupy Działania na nowy okres programowania 2014-2020, uprzejmie prosimy Mieszkańców Gminy Poświętne o wypełnienie internetowej ankiety badającej Państwa potrzeby oraz opinie w zakresie sugerowanych kierunków rozwoju.

Przedmiotową ankietę można wypełnić klikając na poniższy link:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=33ae71fc&;&b=d9dd152caa&&c=30b03c77

Prowadzone badanie ma charakter anonimowy, a zgromadzone dane pozwolą na wyznaczenie nowych celów i przedsięwzięć w przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju, zapewniając jednocześnie w miarę możliwości najpełniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności

 
Designed by Templatka.pl