Spalski Park Krajobrazowy PDF Drukuj Email

Spalski Park Krajobrazowy powstał w 1995 roku. Zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Niziny Mazowieckiej, w środkowym biegu Pilicy. Wchodzi w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Powierzchnia parku wynosi 12,8 tys. ha, a jego otulina 23,2 tys. ha.

  dudek_mini wodospad_mini

pilica_mini Prawie cała powierzchnia gminy Poświętne leży w granicach parku lub jego otuliny. Utworzenie parku miało na celu ochronę najbardziej wartościowych zasobów krajobrazowych i kulturowych dawnej Puszczy Pilickiej. Na obszarze parku i otuliny znajduje się 116 drzew będących pomnikami przyrody (wśród nich gatunki aklimatyzowane: klon srebrzysty, dąb błotny, dąb czerwony, orzech szary, brzoza papierowa), użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 30 ha. Obecnie stwierdzono występowanie ponad 800 gatunków roślin występujących w parku, w tym kilka gatunków rzadkich i objętych ochroną.

pilica2_mini Zmniejszające się zanieczyszczenie wód a szczególności rzeki Pilicy sprzyja faunie ryb, których stwierdzono tutaj 33 gatunki. Występujące miejscami stare lasy dębowo-sosnowe, rozległe łęgi i olsy są ostoją dla wielu rzadkich gatunków ptaków W obrębie parku gnieździ się 139 gatunków ptaków, z których 136 podlega ochronie lub są to ptaki łowne.  Obok wybitnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych, Spalski Park Krajobrazowy obfituje w zabytki kultury, na terenie naszej gminy są  nimi zespół klasztorny Filipinów wraz z kościołami św. Anna i św. Józefa, Szaniec Hubala w Anielinie, oraz liczne kapliczki i drogowskazy

 
Designed by Templatka.pl