Ruszył nowy oddział przedszkolny w Dębie Drukuj

przedszkole07

1 września b.r. ruszył nowy Oddział Przedszkolny w Dębie, do którego mogą uczęszczać najmłodsze dzieci w wieku 3-4 lata. Oddział działa przy Filii Szkoły Podstawowej w Dębie. Z przedszkola cieszą się nie tylko dzieci ale również rodzice, mając świadomość jak ważna jest wczesna edukacja maluchów.

Nowy Oddział Przedszkolny w Dębie powstał w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkole nowych możliwości – w gminie Poświętne stawiamy na maluchy".

Dzięki staraniom Wójta i pracowników Urzędu Gminy Poświętne, gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania to 171 689 złotych. Wartość całego przedsięwzięcia to 201 988 złotych. Przedszkole wygląda bajecznie i kolorowo. Pomieszczenie jest odremontowane, wzbogacone o nowe bogate wyposażenie. Aby podnieść poziom edukacji dzieci, do oddziału zakupiono również nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. tablice interaktywną. Pobyt dzieci w placówce urozmaicają zajęcia dodatkowe m.in. z języka angielskiego, z logopedii oraz stymulujące rozwój psychoruchowy. Dzieci mają zapewnioną opiekę w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

W ramach przeprowadzonego naboru na nauczyciela przedszkola, edukację dzieci powierzono pani Halinie Stronias. Dzieci mają również zapewnioną dodatkową opiekę w osobie pani Barbary Kupis pełniącej obowiązki pomocy nauczyciela. Dbając o poziom edukacji naszych dzieci, zajęcia dodatkowe wspierające wczesny rozwój prowadzą osoby posiadające wysokie kwalifikacje i doświadczenie we współpracy z dziećmi. Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pani Marta Jachimowska, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy będą odbywać się pod okiem pani Haliny Stronias, zaś nad rozwojem sprawności logopedycznej będzie czuwać pani Ewa Pawlik.

46