Ruszył nowy oddział przedszkolny w Dębie PDF Drukuj Email

przedszkole07

1 września b.r. ruszył nowy Oddział Przedszkolny w Dębie, do którego mogą uczęszczać najmłodsze dzieci w wieku 3-4 lata. Oddział działa przy Filii Szkoły Podstawowej w Dębie. Z przedszkola cieszą się nie tylko dzieci ale również rodzice, mając świadomość jak ważna jest wczesna edukacja maluchów.

Nowy Oddział Przedszkolny w Dębie powstał w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkole nowych możliwości – w gminie Poświętne stawiamy na maluchy".

Dzięki staraniom Wójta i pracowników Urzędu Gminy Poświętne, gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania to 171 689 złotych. Wartość całego przedsięwzięcia to 201 988 złotych. Przedszkole wygląda bajecznie i kolorowo. Pomieszczenie jest odremontowane, wzbogacone o nowe bogate wyposażenie. Aby podnieść poziom edukacji dzieci, do oddziału zakupiono również nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. tablice interaktywną. Pobyt dzieci w placówce urozmaicają zajęcia dodatkowe m.in. z języka angielskiego, z logopedii oraz stymulujące rozwój psychoruchowy. Dzieci mają zapewnioną opiekę w przedszkolu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

W ramach przeprowadzonego naboru na nauczyciela przedszkola, edukację dzieci powierzono pani Halinie Stronias. Dzieci mają również zapewnioną dodatkową opiekę w osobie pani Barbary Kupis pełniącej obowiązki pomocy nauczyciela. Dbając o poziom edukacji naszych dzieci, zajęcia dodatkowe wspierające wczesny rozwój prowadzą osoby posiadające wysokie kwalifikacje i doświadczenie we współpracy z dziećmi. Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pani Marta Jachimowska, zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy będą odbywać się pod okiem pani Haliny Stronias, zaś nad rozwojem sprawności logopedycznej będzie czuwać pani Ewa Pawlik.

46

 
Designed by Templatka.pl