Przedszkole nowych możliwości - w gminie Poświętne stawiamy na maluchy PDF Drukuj Email

W dniu 03.07.2017 r. zawarto Umowę pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Poświętne o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu pt.

„Przedszkole nowych możliwości - w gminie Poświętne stawiamy na maluchy"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

realizowanego w ramach
Osi priorytetowej - XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie - XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie - XI.1.1 Wysoka jakość edukacji

Głównym celem projektu jest zwiększenie upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Poświętne w okresie od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 r., poprzez stworzenie 12 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz rozszerzenie oferty drugiego oddziału przedszkolnego w Filialnej Szkole Podstawowej w Dębie (gmina Poświętne) o dodatkowe zajęcia (560 godzin) wspierające rozwój dzieci i zwiększające ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów.

Łączna kwota Projektu wynosi: 201 988,63 zł, w tym kwota dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi - 171 689,69 zł.

alt

 
Designed by Templatka.pl