Przedszkole nowych możliwości – w gminie Poświętne
Uroczystość pasowania w nowym przedszkolu w Dębie PDF Drukuj Email

W nowopowstałym przedszkolu w Dębie działającym w ramach Filialnej Szkoły Podstawowej odbyła się uroczystość "Pasowania na Przedszkolaka". W tak ważnym, a zarazem historycznym dla szkoły wydarzeniu uczestniczyli liczni przybyli goście wśród, których znaleźli się m.in.: wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, wójt Gminy Poświętne Michał Franas, przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki, zastępca Wójta Gminy Poświętne Maria Grzybek, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Maciej Szufladowicz, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Bogdan Kacprzak, przewodniczący Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zdzisław Serafin, radni RG Poświętne Jacek Zaręba i Sylwester Malej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem Andrzej Gwizdoń, przewodniczący Wspólnoty Wsi Dęba i sołtys Sołectwa Dęba Leszek Wiechecki. Nie zabrakło również grona pedagogicznego oraz rodziców maluchów i ich starszych kolegów oraz koleżanek.

Więcej…
 
Ruszył nowy oddział przedszkolny w Dębie PDF Drukuj Email

przedszkole07

1 września b.r. ruszył nowy Oddział Przedszkolny w Dębie, do którego mogą uczęszczać najmłodsze dzieci w wieku 3-4 lata. Oddział działa przy Filii Szkoły Podstawowej w Dębie. Z przedszkola cieszą się nie tylko dzieci ale również rodzice, mając świadomość jak ważna jest wczesna edukacja maluchów.

Nowy Oddział Przedszkolny w Dębie powstał w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkole nowych możliwości – w gminie Poświętne stawiamy na maluchy".

Więcej…
 
Ogłoszenie o spotkaniu organizacyjnym - 01.09.2017 r. PDF Drukuj Email

Gmina Poświętne zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4 latki) zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne, szczególniez miejscowości Dęba, Buczek i Dęborzeczka zainteresowanych zapisaniem dziecka/dzieci do młodszej grupy Oddziału Przedszkolnego w Filii Szkoły Podstawowej w Dębie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się

w dniu 01.09.2017
w Filii Szkoły Podstawowej w Dębie
o godz. 16.00

Celem spotkania jest zapoznanie rodziców z wynikami rekrutacji, z celami projektu, miejscem, zasadami i godzinami funkcjonowania oddziału przedszkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne oraz termin ich składania będą umieszczone na stronie internetowej bip.poswietne.pl w zakładce Oddział przedszkolny w Filii Szkoły Podstawowej w Dębie - ogłoszenia i pozostałe informacje zostaną przekazanew najbliższym czasie.

Oddział Przedszkolny będzie prowadzony w ramach projektu „Przedszkole nowych możliwości - w gminie Poświętne stawiamy na maluchy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wójt Gminy Poświętne
Michał Franas

alt

 
Przedszkole nowych możliwości - w gminie Poświętne stawiamy na maluchy PDF Drukuj Email

W dniu 03.07.2017 r. zawarto Umowę pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Poświętne o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projektu pt.

„Przedszkole nowych możliwości - w gminie Poświętne stawiamy na maluchy"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

realizowanego w ramach
Osi priorytetowej - XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie - XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie - XI.1.1 Wysoka jakość edukacji

Głównym celem projektu jest zwiększenie upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Poświętne w okresie od 01.07.2017 roku do 30.06.2018 r., poprzez stworzenie 12 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz rozszerzenie oferty drugiego oddziału przedszkolnego w Filialnej Szkole Podstawowej w Dębie (gmina Poświętne) o dodatkowe zajęcia (560 godzin) wspierające rozwój dzieci i zwiększające ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów.

Łączna kwota Projektu wynosi: 201 988,63 zł, w tym kwota dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi - 171 689,69 zł.

alt

 


Designed by Templatka.pl