Utworzenie kawiarenek internetowych PDF Drukuj Email
Spis treści
Utworzenie kawiarenek internetowych
1
2
3
4
Wszystkie strony

„Utworzenie kawiarenek internetowych" – koszt usług 78 000 zł
Usługa realizowana była przez Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem od 19 marca do 31 grudnia 2009r. Potrzebę utworzenia Kawiarenek Internetowych zidentyfikowano w wyniku przeprowadzonych ankiet diagnozujących potrzeby społeczne mieszkańców gminy Poświętne. Ideą przystąpienia do tego typu usług było uruchomienie Kawiarenek Internetowych w trzech największych miejscowościach Gminy Poświętne, co zapewniło dotarcie z ofertą usług do szerszego grona odbiorców i spowodowało zwiększenie poziomu integracji społecznej mieszkańców, aby nie tylko wyrównać szanse ich mieszkańców w stosunku do ludności miast, ale także upowszechnić korzystanie z Internetu, oraz namówić do odbycia tą drogą wielu przydatnych szkoleń. W ramach realizowanego zadania podjęto współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Seniora, Kołem Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Poświętne, oraz placówkami oświatowymi ( Szkoła Podstawowa w Dębie i Szkoła Podstawowa w Brudzewicach.


Kawiarenki Internetowe spełniały wiele pożytecznych funkcji w środowiskach wiejskich tj. przede wszystkim funkcję edukacyjną, kulturalną, aktywizującą i integrującą społeczność lokalną. Poprzez różnego rodzaju zajęcia aktywizujące, a także szkolenia oraz pokaz prezentacji multimedialnych raz w miesiącu, a także spotkania okolicznościowe zostało stworzonych wiele możliwości rozwoju lokalnej społeczności niezależnie od grupy wiekowej, społecznej i zawodowej, przekonań oraz zainteresowań, a także poziomu wiedzy z zakresu informatyki. W Kawiarenkach prowadzone były kursy multimedialne, których celem było upowszechnianie nowoczesnych źródeł informacji i podnoszenie poziomu edukacji przy zapewnieniu równego dostępu do wiedzy dla mieszkańców Gminy Poświętne. Dla dzieci gimnazjalnych i młodzieży została udostępniona biblioteka multimedialna z przedmiotów ścisłych oraz nauki języków obcych.
W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie do Kawiarenek
(6 szt. zestawów komputerowych, drukarka, 6 stolików pod komputery), założona została krata w pomieszczeniu kawiarenki w Dębie, zawarto umowy z trzema pracownikami, przeszkolono pracowników, zakupiono artykuły bhp, została udostępniona platforma szkoleniowa z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z pakietów Office. Zostały zakupione czajniki elektryczne, tablice informacyjne. Zakupiono środki czystości. Zakupiono niezbędne artykuły biurowe, oraz tonery do drukarek. Wydrukowano plakaty informacyjne o projekcie i zamieszczono na terenie gminy Poświętne. Udostępniono korzystanie z biblioteki multimedialnej we wszystkich Kawiarenkach.
W Kawiarenkach były zorganizowane konkursy multimedialne promujące Kawiarenki Internetowe a najlepsza prezentacja była nagrodzona i prezentowana w każdą ostatnia sobotę miesiąca (od kwietnia do listopada, razem 8 prezentacji przygotowanych przez użytkowników Kawiarenek). Zostały zakupione programy Office (2 szt.), oraz programy antywirusowe (9 szt.). Zostały założone osłony okienne (wertykale). Został utworzony kurs komputerowy dla seniorów, zakończony spotkaniem wigilijnym. Został zorganizowany pokaz multimedialny „Mikołajkowe prezenty" dla dzieci z rodzin najuboższych z gminy Poświętne, połączony z rozdaniem paczek dla 20 dzieci. Kawiarenki czynne były w godzinach 13-21 tj. dłużej niż godziny pracy szkół i GOK-u 
Designed by Templatka.pl