Propagowanie zdrowego stylu życia oraz wyrównywanie szans PDF Drukuj Email
Spis treści
Propagowanie zdrowego stylu życia oraz wyrównywanie szans
1
Wszystkie strony
„Propagowanie zdrowego stylu życia oraz wyrównywanie szans" – koszt usług 26 704,00 zł

Usługa realizowana była przez Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem w pasterstwie z pozostałymi placówkami oświatowymi Gminy Poświętne. Celem przystąpienia do realizacji tego zadania było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, integracja z rówieśnikami, spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny oraz poznanie tradycji, historii. W myśl zawartych porozumieniami o partnerstwie pomiędzy placówkami oświatowymi Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem jako lider projektu odpowiedzialna była za rozliczenia finansowe projektu, pozostałe placówki natomiast zapewniały pomoc w organizacji usług.


Jedną z form podjętych działań organizacja kół tańca sportowego. W ramach tego działania przeprowadzono nauka tańca sportowego. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych pierwsza grupa dzieci klas I-III, druga grupa dzieci klasy IV – VI. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 100 dzieci. Liczba godzin zajęć 56.
Kolejną formą realizacji usług była aktywizacja uczniowskiego klubu sportowego. Licencjonowani trenerzy klubu sportowego KS „Poświętne" prowadzili zajęcia z nauki gry w piłkę nożna. W treningu brało udział 30 uczniów w tym również dziewczęta. Liczba godzin zajęć 44. Należy zauważyć ze z powodu dużego zainteresowanie dzieci ten składnik programu jest nadal nieodpłatnie realizowany przez klub sportowy we współpracy ze szkołami. Dla młodych piłkarzy prowadzone są nieodpłatne treningi, dzieci wyjeżdżają też na różnego rodzaju turnieje sportowe.
Ostatnią formą realizacji porozumienia była organizacja różnego rodzaju wycieczek i wyjazdów integracyjnych:
- Wycieczka w Góry Stołowe (w programie: zwiedzanie kopalni złota w Złotym Stoku, wybijanie monet w mennicy, zwiedzanie wystawy minerałów, piesze wycieczki po trasach górskich, zwiedzanie Wrocławia oraz oglądanie Panoramy Racławickiej oraz ognisko), liczba uczestników 40
- Wycieczka do Warszawy (w programie zwiedzanie lotniska „Okęcie" , Starego Miasta, ZOO oraz seans filmowy, ), liczba uczestników 34
- Wyjazd do teatru w Radomiu (oglądanie sztuki teatralnej „Awantura o Basię"), liczba uczestników 50
- Wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi (zwiedzanie ZOO i oglądanie przedstawienia), liczba uczestników 36
- Wyjazd do Teatru w Opocznie (oglądanie sztuki teatralnej),
liczba uczestników 36
- Wycieczka do Zakopanego i Krakowa (zwiedzanie Krakowa, Zakopanego, piesze wycieczki szlakami górskimi), liczba uczestników 29
- Wyjazd do Muzeum Kinematografii w Łodzi (zwiedzanie muzeum oraz oglądanie pokazu filmowego w kinie trójwymiarowym), liczba uczestników 72
- Wyjazd do Łodzi (seans filmowy w kinie trójwymiarowym, zwiedzanie Experymetarium oraz Akwarium ryb tropikalnych), liczba uczestników 64
- Program „Poznaj swoją okolice" (wycieczki piecze szlakiem walk oddziału partyzanckiego mjr. Hubala, poznawanie zabytków przyrody oraz zabytków architektury – kościół św Idziego w Inowłodzu, Zamek w Drzewicy), liczba uczestników 175.
- Program szlakami znanych pisarzy (Wycieczki do Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku) liczba uczestników 44
- Wyjazd do Teatru w Opocznie (oglądanie przedstawienia „Balladyna" wystawianego przez Narodowy Teatr Edukacji), liczba uczestników 81
-Wycieczka do Zakopanego (poznawanie kultury i tradycji górali oraz piesze wycieczki szlakami górskimi), liczba uczestników 42
- Program „Poznaj swój region" (Wyjazdy do Planetarium w Piotrkowie Trybunalskim, zwiedzanie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, elektrowni wiatrowych, zwiedzanie zapory wodnej w Sulejowie oraz „Skansenu rzeki Pilicy"), liczba uczestników 99
- Wyjazd do Łodzi (zwiedzanie muzeum fabryki, Experymentarium oraz seans filmowy w kinie), liczba uczestników 37
Beneficjentem projektu były dzieci i młodzież w różnym wieku z terenu gminy Poświętne. W programie uczestniczyło 400 uczniów. Program miał charakter powszechny- adresowany był do dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk o różnym statusie materialnym z terenu Gminy Poświętne. W programie uczestniczyły wszystkie dzieci, które wyraziły chęć uczestnictwa w programie, Uczestniczące w zajęciach dzieci miały możliwość aktywnie spędzić wolny czas, w towarzystwie swoich rówieśników bez względu na status materialny ich rodzin. Pośrednimi odbiorcami działań były rodziny dzieci. 
Designed by Templatka.pl