Program intergracji Społecznej PDF Drukuj Email
Gmina Poświętne uczestniczy w Programie Integracji Społecznej realizowanym w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Program realizowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Banku Światowego.
Do udziału w programie w województwie łódzkim zakwalifikowało się 37 gmin. Celem  programu jest:
- podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich,
- aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów.

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminę we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz do rozwoju lokalnych organizacji.
Środki finansowe z Programu umożliwią gminie realizowanie usług społecznych dla następujących grup:
- osób starszych,
- dzieci i młodzieży,
- rodzin.
Konsultantem Regionalnym Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich dla gminy Sławno jest Pani KRYSTYNA FUERST.
 
Designed by Templatka.pl