Imprezy integracyjne dla dzieci i rodzin Drukuj
„Imprezy integracyjne dla dzieci i rodzin" – koszt usług 5 500 zł

Usługa realizowana była przez Szkołę Podstawową w Brudzewicach w pasterstwie z pozostałymi placówkami oświatowymi Gminy Poświętne. Celem przystąpienia do realizacji tego zadanie było przygotowanie imprez integracyjnych na terenie szkól skierowanych do dzieci i młodzieży. W myśl zawartych porozumieniami o partnerstwie pomiędzy placówkami oświatowymi Szkoła Podstawowa w Brudzewicach jako lider projektu odpowiedzialna była za rozliczenia finansowe projektu, pozostałe placówki natomiast zapewniały pomoc w organizacji usług.


Pierwszą imprezę integracyjną zorganizowano w Szkole Podstawowej w Brudzewicach w dniu 1 czerwca . Pierwszym punktem festynu był program artystyczny pod nazwą „Czytajmy bajki dla dzieci" w czasie, którego nauczyciele czytali bajki dla dzieci a na scenie pojawiają się postacie z bajek improwizujące przebieg zdarzenia. Następnie odbył się konkurs piosenki dziecięcej, podczas którego prezentowały swoje umiejętności wokalne. Kolejnym elementem imprezy był szereg konkursów przygotowanych przez nauczycieli SP Brudzewice dla dzieci :
- konkurs plastyczny dla dzieci klas 0-III „Moje marzenia"
- bieg w workach
- rzuty do celu
- bieg w parach z balonami
- mecz piłki nożnej
- konkurs w puszczaniu baniek mydlanych
W czasie trwanie imprezy dla dzieci przygotowano również zabawę w malowanie twarzy oraz poczęstunek. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie konkursów i wrzenie nagród. W festynie udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brudzewicach oraz dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami z miejscowości Brudzewice i Brudzewice Kolonia.
Celem festynu było integracja uczniów szkoły, stworzenie warunków do wykazania się zdolnościami: plastycznymi, sportowymi, muzycznymi, oraz promowanie aktywnych form spędzania czasu.

 


Drugą imprezą był festyn zorganizowany przy Szkole Podstawowej w Dębie w dniu 17 września 2009 pod hasłem „Święto Pieczonego Ziemniaka"

PRZEBIEG IMPREZY

1. Powitanie wszystkich uczestników i zaproszenie do wspólnej zabawy.
2. Rozwiązywanie zagadek
3. Wrzucenie ziemniaków do ogniska.
4. Bajka o ziemniaku
5. Historia ziemniaka - Jak to się stało, że ziemniak jest najważniejszą rośliną jadalną świata i jest tak
popularny w dzisiejszym świecie?
6. Quiz ziemniaczany
7. Rozstrzygnięcie konkursów: „ Oryginalny ziemniak", „Ziemniak olbrzym"
8. Poczęstunek
9. Wybór ziemniaczanej pary królewskiej.
10. Informacje kulinarne
11. Konkursy sprawnościowe:
- Zbieranie ziemniaków na czas.
- Rzut ziemniakiem do kosza
- Rzut ziemniakiem na odległość.
- Najdłuższa obierka.
- Slalom ziemniaczany.
12. Konkurs plastyczny – „Ziemniaczany potwór"
13. Konkurs muzyczny – „Ziemniaczany rap"
14. Ziemniaczana uczta – pieczone ziemniaki.
15. Pożegnanie - Zabawa w kręgu:
„Mój ziemniaczku,
mój malutki
rośnij duży, okrąglutki.
Ziemniak urósł, że aż strach,
więc go zjedli, no i bach"
Cele
- łączenie rozrywki z nauką,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i historycznych,
- uszlachetnianie zachowań poprzez zabawę,
- zacieśnianie więzi między uczniami,
- rozwijanie takich cech osobowości jak: poczucie solidarności i uczciwości,„zdrowa rywalizacja",
silna wola, zręczność, orientacja, refleks, wyobraźnia, dyspozycje twórcze,
- ocenianie znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka,
- zapoznanie z potrawami z ziemniaków,
- stworzenie warunków do wykazania się zdolnościami: plastycznymi, sportowymi, muzycznymi, poetyckimi i aktorskimi

W festynie wzięło udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dębie oraz dzieci w wieku przedszkolnym z miejscowości Dęba, Buczek, Dęborzeczka

 


Trzecią imprezą był festyn zorganizowany przy Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem w dniu 20 września 2009 r.
Przebieg imprezy:

1. Przywitanie uczestników oraz przedstawienie planu imprezy
2. Występy uczniów nauczania początkowego – program muzyczno taneczny w wykonaniu najmłodszych uczniów
3. Konkurs na miasteczku ruchu drogowego – konkurs wiedzy i sprawności z zakresu przepisów ruchu drogowego zorganizowany przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
4. Konkurs rodzinny „Jaka to melodia"
5. Występy uczniów – Program wokalno instrumentalny w wykonaniu uczniów klas starszych.
6. Konkurs rodzinny „kalambury" – 1 osoba z rodziny pokazuje hasło 2 pozostałe odgadują
7. Konkurs plastyczny na temat „Moja miejscowość"
8. Potyczki rodzinne – rodziny opowiadały na wylosowane pytania
9. Występ Orkiestry Klasztornej „Bazylikon"
10. Gry i zabawy rekreacyjne – Konkurencje sportowe, stanowiska zabaw rekreacyjnych i zjeżdżalnie
11. Występ nauczycieli – Występ zespołu muzycznego złożonego z byłych nauczycieli
Rozstrzygniecie konkursów, wręczenie nagród, zakończenie imprezy
Beneficjentem projektu były dzieci i młodzież w różnym wieku z terenu gminy Poświętne. W programie uczestniczyło 400 osób. Program miał charakter powszechny- adresowany był do dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk o różnym statusie materialnym z terenu Gminy Poświętne. W zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci, które wyraziły chęć uczestnictwa w programie, Uczestniczące w zajęciach dzieci miały możliwość aktywnie spędzić wolny czas, w towarzystwie swoich rówieśników bez względu na status materialny ich rodzin. Pośrednimi odbiorcami działań były rodziny dzieci.

Rezultaty realizacji zadania

Rezultaty twarde:
5. Uczestnictwo w programie 400 dzieci i młodzieży szkolnej oraz dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzinami z terenu Gminy Poświętne
6. Uaktywnienie lokalnego środowiska młodzieżowego
7. Integracja uczniów wszystkich szkół
8. Uaktywnienie nauczycieli i wychowawców

Rezultaty miękkie
6. Odkryto i rozwinięto u dzieci zdolności sportowe
7. Odreagowanie przez dzieci trudnych sytuacji rodzinnych poprzez rozładowanie emocji i napięcia
8. Nabycie i umocnienie podstawowych umiejętności społecznych,
b. Nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji w grupie,
9. Podniesienie samooceny i kształtowania pozytywnego obrazu siebie,
10. Zmniejszenie skali zachowań destrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy.