PPWOW
Tradycja, kultura i Integracja PDF Drukuj Email

Utworzenie kawiarenek internetowych" – koszt usług 42 000 zł
Usługa realizowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Brudzewicach, Szkołą Podstawowa w Dębie oraz Zarządem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych
Usługa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców tj, dla dzieci i młodzieży osób starszych oraz rodzin.
Pakiet usług obejmuje zapisy zawarte w aktualizacji Planu działania:
Dzieci i młodzież, osoby starsze, rodziny - integracja społeczna dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych- udostępnienie możliwości udziału w życiu społecznym wszystkich mieszkańców gminy, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez:
1) Organizacja festynów rodzinnych integrujących społeczność lokalna
2) Zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji. Utworzenie kawiarenek internetowych i przeprowadzenie w nich kursów multimedialnych w kierunku upowszechniania nowoczesnych źródeł informacji i podnoszenia poziomu edukacji przy zapewnieniu równego dostępu do wiedzy
3) Organizacja zajęć sportowych (gry zespołowe, nauka tenisa ziemnego, nauka jazdy konnej,)
4) Aktywizacja działalności kulturalnej mieszkańców poprzez m.in. organizowanie wyjazdów do teatru, filharmonii i kina
5) Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez: -wsparcie i organizowanie kół gospodyń wiejskich; -organizowanie różnych form edukacyjnych, które służą rozwojowi umiejętności (nauka lub pokaz tańca ludowego, konkursy potraw regionalnych, pokaz stroi ludowych)
- pełniejsze wykorzystanie istniejącej bazy sportowej i kulturowej (zawody sportowe, wieczory z poezją, muzyką i tańcem), -wsparcie i promocja twórców ludowych
6) Zagospodarowanie czasu wolnego społeczności lokalnej dla różnych grup np.: festyny wiejskie, spotkania opłatkowe, spotkania wigilijne dla osób samotnych, spotkania pokoleń strażaków

 

Więcej…
 
Utworzenie kawiarenek internetowych PDF Drukuj Email

„Utworzenie kawiarenek internetowych" – koszt usług 78 000 zł
Usługa realizowana była przez Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem od 19 marca do 31 grudnia 2009r. Potrzebę utworzenia Kawiarenek Internetowych zidentyfikowano w wyniku przeprowadzonych ankiet diagnozujących potrzeby społeczne mieszkańców gminy Poświętne. Ideą przystąpienia do tego typu usług było uruchomienie Kawiarenek Internetowych w trzech największych miejscowościach Gminy Poświętne, co zapewniło dotarcie z ofertą usług do szerszego grona odbiorców i spowodowało zwiększenie poziomu integracji społecznej mieszkańców, aby nie tylko wyrównać szanse ich mieszkańców w stosunku do ludności miast, ale także upowszechnić korzystanie z Internetu, oraz namówić do odbycia tą drogą wielu przydatnych szkoleń. W ramach realizowanego zadania podjęto współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Seniora, Kołem Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Poświętne, oraz placówkami oświatowymi ( Szkoła Podstawowa w Dębie i Szkoła Podstawowa w Brudzewicach.

Więcej…
 
Propagowanie zdrowego stylu życia oraz wyrównywanie szans PDF Drukuj Email
„Propagowanie zdrowego stylu życia oraz wyrównywanie szans" – koszt usług 26 704,00 zł

Usługa realizowana była przez Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem w pasterstwie z pozostałymi placówkami oświatowymi Gminy Poświętne. Celem przystąpienia do realizacji tego zadania było propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, integracja z rówieśnikami, spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny oraz poznanie tradycji, historii. W myśl zawartych porozumieniami o partnerstwie pomiędzy placówkami oświatowymi Zespół Szkół Samorządowych w Poświętnem jako lider projektu odpowiedzialna była za rozliczenia finansowe projektu, pozostałe placówki natomiast zapewniały pomoc w organizacji usług.

Więcej…
 
Imprezy integracyjne dla dzieci i rodzin PDF Drukuj Email
„Imprezy integracyjne dla dzieci i rodzin" – koszt usług 5 500 zł

Usługa realizowana była przez Szkołę Podstawową w Brudzewicach w pasterstwie z pozostałymi placówkami oświatowymi Gminy Poświętne. Celem przystąpienia do realizacji tego zadanie było przygotowanie imprez integracyjnych na terenie szkól skierowanych do dzieci i młodzieży. W myśl zawartych porozumieniami o partnerstwie pomiędzy placówkami oświatowymi Szkoła Podstawowa w Brudzewicach jako lider projektu odpowiedzialna była za rozliczenia finansowe projektu, pozostałe placówki natomiast zapewniały pomoc w organizacji usług.

Więcej…
 
Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania PDF Drukuj Email
"Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania" – koszt usług 7696,00 zł

Usługa realizowana była przez Szkołę Podstawową w Dębie w pasterstwie z pozostałymi placówkami oświatowymi Gminy Poświętne. Ideą przystąpienia do realizacji tego typu usług było objecie zajęciami jak największego grona uczniów z terenu gminy a szczególności dzieci z rodzin ubogich, w których występują różnego rodzaju problemy. Dzięki zawartymi porozumieniami o partnerstwie pomiędzy placówkami oświatowymi programem objęci zostali wszyscy uczniowie. Szkoła Podstawowa w Dębie jako lider projektu odpowiedzialna była za rozliczenia finansowe projektu, pozostałe placówki natomiast zapewniały pomoc w organizacji usług.

Więcej…
 
Więcej artykułów…


Designed by Templatka.pl