„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Poświętne” Drukuj

W dniu 31 grudnia 2014 r. zakończono realizację Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było podniesienie, jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Poświętne, tj. w Poświętnem, Brudzewicach i Dębie poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Doposażenie oddziałów przedszkolnych objęło: zakup dodatkowego wyposażenia (m.in. mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, sprzętu ICT, tablic interaktywnych), dostosowanie pomieszczeń (dostosowanie toalet dla dzieci i personelu) oraz organizacja placów zabaw dla tych oddziałów.

Kwota dofinansowania z EFS wyniosła 100% wartości projektu i stanowi kwotę 241 962, 00 zł.

DSC 0719  DSC 0721DSC 0722


Realizacja projektu podniosła wizerunek oraz standard pracy oddziałów przedszkolnych, głównie poprzez bogaty sprzęt multimedialny, który przy wykorzystaniu różnych ćwiczeń stanowi ogromną dawkę wiedzy i umiejętności przekazaną w sposób obrazowy.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zajęcia prowadzone w oddziałach przedszkolnych są bardziej nowoczesne i atrakcyjne, a nowoczesne technologie służą celom edukacyjnym i rozwojowi dziecka.

DSC 0726  DSC 0728DSC 0736DSC 0739