Opis regionu Drukuj
77Jednym z  subregionów etnograficznych wyróżnianych przez etnografów w województwie łódzkim jest subregion  opoczyński do którego należy gmina Poświętne.
Wspaniałe tradycje folklorystyczne przenoszone są w dzień dzisiejszy. Zwyczaje i obrzędy, folklor muzyczny i taneczny kultywowane przechowywane są przez starszych mieszkańców. Jednym z elementów kultury ludowej, jaki przetrwał do dziś jest tradycyjny strój ludowy. Mimo, wyraźnego wypierania wielopokoleniowej tradycji, ubiór opoczyński wciąż można podziwiać przy okazji różnorodnych świąt, zwłaszcza tych kościelnych.