Historia OSP Poświętne PDF Drukuj Email
Spis treści
Historia OSP Poświętne
Strona 2
Wszystkie strony
1553 maja 1925 roku w Poświętnem n/Pilicą, powiatu opoczyńskiego w ówczesnym województwie kieleckim, powstał. Ochotniczy Oddział Straży Ogniowej.  Zorganizował go Franciszek Wiszniowski – kierownik miejscowej szkoły podstawowej. Był on nadto inspiratorem wielu cennych inicjatyw wywierających pozytywny wpływ na poziom oświaty, kultury i życia społecznego gminy. Był gorącym patriotą. Działał aktywnie na rzecz poprawy  losu mas chłopskich. Naraził się tym ówczesnym władzą. Przeniesiono go do maleńkiej szkółki we wsi Wierwze w puszczy kampinoskiej. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Po kampanii wrześniowe organizuje zbrojne podziemie. Porucznik "Jurek" - taki pseudonim nosił w AK, po powstaniu warszawskim w 1944 roku zginął w walce a Niemcami pod Jaktorowem koło Sochaczewa. Całe swe życie poświęcił walce o godność narodową. Cześć Jego Pamięci !
W sierpniu 1928 roku, zaledwie po 3 latach swej organizacyjnej działalności, strażacy z Poświętnego, na zawodach zorga­nizowanych w Częstochowie, zdobyli za zajęcie III miejsca, nagrodę w postaci ręcznej sikawki. Był to poważny sukces młodego oddziału strażackiego.
W czwartym roku swej działalności (1929) staraniem naczelnika Franciszka Wiszniowskiego, utworzono orkiestrę dętą w skła­dzie 19 orkiestrantów, Najmłodszymi byli: Stefan Woźniewicz i Jan Wiś­niewsk. Pieniądze na zakup instrumentów uzyskali z własnych składek i darowizn społeczeństwa.

156 Brak pomieszczenia na sprzęt pożarniczy, wyzwolił inicjatywę budowy remizy. Autorem tego był, jak zwykle, Franciszek Wiszniowski. Własnym sumptem zdobyli strażacy materiał na jej budowę.W 1934 roku rozpoczęto budowę remizy i w szybkim czasie ją ukończono. Jedynym przeciwnikiem tej inicjatywy był miejscowy pleban, Nawoływał z ambony do bojkotu strażackiej inicjatywy. Na nic się to jednak zdało. Na jego miejsce przybył nowy proboszcz ks. Józef Witek i do wybuchu II wojny światowej prezesował poświętniańskiej straży pożarnej.


Pierwszy Oddział Straży Ogniowej w Poświętnem liczył 62 strażaków. Naczelnikiem ich był Franciszek Wiszniowski, jego najaktywniejszymi pomocnikami byli: Michał Retmantowicz, Bolesław Paduch, Kazimierz Klemiński i bracia Władysław i Stefan Mazurowie.
Wojna i lata okupacji hitlerowskiej, społecznie pożytecznej i patriotycznej działalności strażaków nie zahamowały Pod płaszczykiem działalności pożarniczej, rodziła się i rozwijała konspi­racyjna działalność zbrojna przeciwko okupantowi. Naczelnikiem straży został Władysław Mazur.                                                                                                                            

Z szeregów strażackich wywodzili się późniejsi Hubalczycy a to: kpr. Stanisław Szaruga, kpr. Jan Kwaśniak, kpr. Kazimierz Trojanowski, Stanisław Żelazko, Włodzimierz Dołowicz, Józef Szufladowicz i Stefan Roszkowski, Po rozbiciu oddziału majora Hubala 30 IV 194 byli nadal strażakami i żołnierzami zbrojnego podziemia.

Po wojnie, strażacy poświętniańskiego oddziału ogniowego, działali nadal. Naczelnikiem został Józef Koprek a po nim Feliks Białas. Znów remiza strażacka, w której urządzono świetlicę gromadzką, tętniła życiem. I znów strażacy stanowili zorganizowaną grupę społeczną. Do roku 1949 OSP Poświętne dysponowała wyłącznie sprzętem ręcznym zamontowanym na wozach konnych. W tym roku, za prezesury Mariana Luksa i naczelnika Kazimierza Trojanowskiego zbogaciła się o motopompę.
Pierwszy samochód otrzymała OSP Poświętne w roku 1958. Pierwszym jego kierowcą był Franciszek Matuszczak.

157 Do roku 1982 OSP Poświętne reorganizowała się.
Ukonstytuował się nowy zarząd. Prezesem został Jerzy ?umiński. Naczelnikiem zaś Bogdan Kacprzak, Funkcje te pełnią z powodzeniem nadal. Otrzymany w roku 1958 samochód ulegał stopniowemu zużyciu, A kiedy zaistniała możliwość otrzymania drugiego, nie było stosownego pomieszczenia na jego garażowanie. I znów strażacy wykazali inicjatywę. Postanowili własnym sposobem wybudować nowy garaż. Postanowili i dokonali tego, 10 października 1983 roku garaż był gotów do zakwaterowania, nowego samochodu.
Wstęgo do niego przeciął toporkiem komendant Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej w Opocznie ppłk Antoni Rutowicz. Materiały budowlane na ten garaż podarowała naczelnik gminy pani Barbara ?piewak. 
Designed by Templatka.pl