OSP Poświętne
OSP Poświętne PDF Drukuj Email


162

Zarząd jednostki terenowej OSP Poświętne

Prezez - Jerzy Łumiński

Wiceprezes / Naczelnik - Daniel Szczepaniak

Z-ca Naczelnika - Mirosław Robakiewicz

Sekretarz - Zygmunt Bartos

Skarbnik - Bogdan Kacprzk

Gospodarz - Jan Kacprzak

Kronikarz - Tomasz Łumiński

 
Historia OSP Poświętne PDF Drukuj Email
1553 maja 1925 roku w Poświętnem n/Pilicą, powiatu opoczyńskiego w ówczesnym województwie kieleckim, powstał. Ochotniczy Oddział Straży Ogniowej.  Zorganizował go Franciszek Wiszniowski – kierownik miejscowej szkoły podstawowej. Był on nadto inspiratorem wielu cennych inicjatyw wywierających pozytywny wpływ na poziom oświaty, kultury i życia społecznego gminy. Był gorącym patriotą. Działał aktywnie na rzecz poprawy  losu mas chłopskich. Naraził się tym ówczesnym władzą. Przeniesiono go do maleńkiej szkółki we wsi Wierwze w puszczy kampinoskiej. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Po kampanii wrześniowe organizuje zbrojne podziemie. Porucznik "Jurek" - taki pseudonim nosił w AK, po powstaniu warszawskim w 1944 roku zginął w walce a Niemcami pod Jaktorowem koło Sochaczewa. Całe swe życie poświęcił walce o godność narodową. Cześć Jego Pamięci !
W sierpniu 1928 roku, zaledwie po 3 latach swej organizacyjnej działalności, strażacy z Poświętnego, na zawodach zorga­nizowanych w Częstochowie, zdobyli za zajęcie III miejsca, nagrodę w postaci ręcznej sikawki. Był to poważny sukces młodego oddziału strażackiego.
W czwartym roku swej działalności (1929) staraniem naczelnika Franciszka Wiszniowskiego, utworzono orkiestrę dętą w skła­dzie 19 orkiestrantów, Najmłodszymi byli: Stefan Woźniewicz i Jan Wiś­niewsk. Pieniądze na zakup instrumentów uzyskali z własnych składek i darowizn społeczeństwa.
Więcej…
 


Designed by Templatka.pl