OSP Brudzewice - Zarząd jednostki Drukuj

Prezes - Łukasz Starus

Wiceprezes / Naczelnik - Bartłomiej Starus

Z-ca Naczelnika - Łukasz Kacprzak

Sekretarz - Marian Starus

Skarbnik - Antoni Łaski

Gospodarz jednostki - Tomasz Grzybek

Kronikarz - Marian Starus

Członek -

Jednostka OSP Brudzewice liczy 22 druhów. Na wyposażeniu posiada dwa samochody bojowe.