Organizacje i stowarzyszenia
OSP Brudzewice - Zarząd jednostki PDF Drukuj Email

Prezes - Łukasz Starus

Wiceprezes / Naczelnik - Bartłomiej Starus

Z-ca Naczelnika - Łukasz Kacprzak

Sekretarz - Marian Starus

Skarbnik - Antoni Łaski

Gospodarz jednostki - Tomasz Grzybek

Kronikarz - Marian Starus

Członek -

Jednostka OSP Brudzewice liczy 22 druhów. Na wyposażeniu posiada dwa samochody bojowe.

 
80-lecie OSP Brudzewice PDF Drukuj Email

osp_brudz_1Obchody jubileuszu 80 – lecia OSP Brudzewice rozpoczęły się uroczystą Mszą św. polową podczas której poświęcono sztandar jednostki ufundowany przez Wójta i Radę Gminy. Następnie wszystkie jednostki wraz z przybyłymi gośćmi przemaszerowały poprzedzane przez orkiestrę Bazylikon na boisko szkolne przy szkole Podstawowej w Brudzowicach.

 

 

Więcej…
 
OSP Poświętne PDF Drukuj Email


162

Zarząd jednostki terenowej OSP Poświętne

Prezez - Jerzy Łumiński

Wiceprezes / Naczelnik - Daniel Szczepaniak

Z-ca Naczelnika - Mirosław Robakiewicz

Sekretarz - Zygmunt Bartos

Skarbnik - Bogdan Kacprzk

Gospodarz - Jan Kacprzak

Kronikarz - Tomasz Łumiński

 
Historia OSP Poświętne PDF Drukuj Email
1553 maja 1925 roku w Poświętnem n/Pilicą, powiatu opoczyńskiego w ówczesnym województwie kieleckim, powstał. Ochotniczy Oddział Straży Ogniowej.  Zorganizował go Franciszek Wiszniowski – kierownik miejscowej szkoły podstawowej. Był on nadto inspiratorem wielu cennych inicjatyw wywierających pozytywny wpływ na poziom oświaty, kultury i życia społecznego gminy. Był gorącym patriotą. Działał aktywnie na rzecz poprawy  losu mas chłopskich. Naraził się tym ówczesnym władzą. Przeniesiono go do maleńkiej szkółki we wsi Wierwze w puszczy kampinoskiej. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Po kampanii wrześniowe organizuje zbrojne podziemie. Porucznik "Jurek" - taki pseudonim nosił w AK, po powstaniu warszawskim w 1944 roku zginął w walce a Niemcami pod Jaktorowem koło Sochaczewa. Całe swe życie poświęcił walce o godność narodową. Cześć Jego Pamięci !
W sierpniu 1928 roku, zaledwie po 3 latach swej organizacyjnej działalności, strażacy z Poświętnego, na zawodach zorga­nizowanych w Częstochowie, zdobyli za zajęcie III miejsca, nagrodę w postaci ręcznej sikawki. Był to poważny sukces młodego oddziału strażackiego.
W czwartym roku swej działalności (1929) staraniem naczelnika Franciszka Wiszniowskiego, utworzono orkiestrę dętą w skła­dzie 19 orkiestrantów, Najmłodszymi byli: Stefan Woźniewicz i Jan Wiś­niewsk. Pieniądze na zakup instrumentów uzyskali z własnych składek i darowizn społeczeństwa.
Więcej…
 
OSP Gapinin - Zarząd Jednostki PDF Drukuj Email

Prezes - Tadeusz Głobiński

Wiceprezes / Naczelnik - Tomasz Duda

Sekretarz - Krzysztof Wlazło

Skarbnik - Marcin Czupryn

Gospodarz jednostki - Artur Duda

 


Designed by Templatka.pl