Święto Edukacji w Gminie Poświętne Drukuj

W dniu 12 października 2018 r. na terenie Gminy Poświętne obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej, zwany również Dniem Nauczyciela. Uroczystości zorganizowane zostały w Szkole Podstawowej w Poświętnem, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzewicach oraz Filialnej Szkole Podstawowej w Dębie. Gośćmi wydarzeń byli: wójt gminy Poświętne Michał Franas, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wiechecki, sekretarz gminy Maria Grzybek oraz przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury RG Maciej Szufladowicz. Obecni podczas tych ważnych dla każdej szkoły chwilach byli również uczniowie, absolwenci, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Nie zabrakło podziękowań, kwiatów i życzeń składanych Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom szkół zarówno przez uczniów, rodziców jak i władze Gminy Poświętne. 

Święto Edukacji Narodowej od trzech lat ma w Gminie Poświętne szczególny wymiar. Dzieje się tak za sprawą pewnego ewenementu na mapie edukacyjnej naszego województwa. Wbrew istniejącemu trendowi likwidacji lub ograniczania stopnia organizacyjnego szkół, w 2015 roku miejscowi radni na wniosek wójta Michała Franasa podjęli niełatwą decyzję reaktywacji Szkoły Filialnej w Dębie. Jak pokazał szkoła ta świetnie funkcjonuje nie tylko na poziomie wychowawczo-edukacyjnym, ale jest także inicjatorem wielu akcji społecznych aktywizujących uczniów, ich rodziców i całą społeczność lokalną.

Uroczystościom zorganizowanym w Poświętnem i Brudzewicach towarzyszyła artystyczna oprawa przygotowana przez uczniów. Nie tylko program artystyczny, ale również liczne życzenia i podziękowania kierowane do wszystkich pracowników szkół dostarczyły wielu miłych chwil wzruszeń i radości.

Wójt Michał Franas składając życzenia w imieniu Samorządu Gminy Poświętne jednocześnie zaznaczył jak ważne jest w tych czasach budowanie autorytetu nauczyciela oraz jaka to długa i żmudna droga.