1 km nowej drogi w Gapininie Drukuj

Dzięki bardzo dobrej współpracy wójta Michała Franasa oraz starosty Opoczyńskiego Józefa Roga w miejscowości Gapinin powstała nowa nawierzchnia asfaltowa drogi powiatowej prowadzącej w kierunku granicy województwa łódzkiego. Długość zrealizowanego w obecnym roku odcinka drogowego to ponad 500 m, a całkowity koszt przedsięwzięcia ok. 100 tys. zł. Gmina Poświętne i Powiat Opoczyński w równym stopniu partycypowały w kosztach tego przedsięwzięcia.

 

Realizacja inwestycji drogowej to spełnienie oczekiwań mieszkańców, którzy kilka dekad czekali na ten remont. W minionym roku dzięki współpracy Gminy Poświętne z Powiatem Opoczyńskim wykonany został pierwszy, również ponad 500-metrowy odcinek. Obecnie podwoiliśmy długość nowej nawierzchni, co łącznie daje nam ponad 1 km nowej drogi. Tym samym wyeliminowaliśmy całkowicie z użytku fragment drogi powiatowej o najgorszym stanie technicznym.

11