Imformacje geofizyczne Drukuj

71 Gmina Poświętne położona jest pomiędzy prowincją Niżu ?rodkowopolskiego, a prowincją Wyżyn Polskich. Głównymi jednostkami tektonicznymi w Polsce ?rodkowej są: Wał Pomorsko-Kujawski, Niecka Brzeżna oraz Niecka Szczecińsko-Miechowska, graniczące z nim od północnego wschodu i południowego zachodu.

 

Obszar gminy leży w południowej części wspomnianego wału. Jego podłoże geologiczne ukształtowała struktura mezozoiczna przykryta w przeważającym stopniu przez osady kenozoiku. Z odsłaniających się na powierzchni skał, widoczne są piaskowce i iły jurajskie. Miąższość utworów jurajskich wynosi nawet do kilkuset metrów. Holoceńskie aluwia rzeczne, torfy oraz wydmy i pola piaskowców eolicznych, to najmłodsze z osady geologiczne spotykane na terenie gminy Poświętne. Osady czwartorzędowe występują na całym obszarze gminy, ich miąższość i geneza są zróżnicowane.