Ogólna charakterystyka gminy Drukuj

6Gmina Poświętne położona jest w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim. Graniczy z następującymi gminami:
-od zachodu z gminą Inowłódz,
-od północy z gminą Rzeczyca,
-od wschodu z gminą Odrzywół,
-od południowego wschodu z gminą Drzewica,
-od południa z gminą Opoczno.

 

Gmina liczy 15 sołectw, w których skupione jest 17 miejscowości, gdzie zamieszkuje 3.582 mieszkańców (stan na 31.12.2004). Obszar gminy wynosi 14 087 ha. Podstawową dziedziną gospodarki gminy Poświętne jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują ogółem powierzchnię 5350 ha, w tym grunty orne: 3850 ha, sady: 20 ha łąki i pastwiska: 1480 ha (wg Rocznika Statystycznego Woj. ?ódzkiego 2002).

Lasy i grunty leśne stanowią 8134 ha gminy. Prawie cała gmina leży w obrębie otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego.

8 Na terenie gminy funkcjonują: Gimnazjum w Poświętnem, 3 Publiczne Szkoły Podstawowe w Poświętnem, Brudzewicach i Dębie, Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętne oraz filia w Dębie, świetlice wiejskie, Gminny Ośrodek Zdrowia, apteka, poczta  oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W sąsiedztwie gminy znajdują się dwa duże ośrodki miejskie: Tomaszów Mazowiecki w odległości 25 km, Opoczno 18 km. Odległość gminy od ?odzi wynosi 87 km, a od Warszawy 107 km. Przez teren gminy przebiegają drogi: krajowa nr 48 oraz wojewódzka nr 726.