Sołectwo Buczek Drukuj
Teren objęty działaniem sołectwa obejmuje:

Buczek,
Kolonia,
Podlesie,
Stara Wieś

Sołectwo jest położone w południowo - zachodniej części gminy Poświętne i obejmuje obszar 615,04 ha.
Liczba mieszkańców - 350