Sołectwo Brudzewice Kolonia Drukuj
Teren objęty działaniem sołectwa obejmuje:

Parcele,
Pomyków,
Kaliszek,
Dwór, Nadleśnictwo

Sołectwo jest położone w wschodniej części gminy Poświętne i obejmuje obszar 561,25 ha.
Liczba mieszkańców - 239