Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem Drukuj

oczy_1Inwestycja  polega na wykonaniu nowej oczyszczalni ścieków  przepustowości 150m3/dobę. Na oczyszczalnie składają się podstawowe obiekty: reaktor biologiczny, obiekty kubaturowe, wyposażenie technologiczne, wewnętrzne instalacje sanitarne, sieci międzyobiektowe, chodniki ogrodzenie terenu, zasilanie NN, agregat prądotwórczy, Wartość całości zadania wynosi – 3 272 040 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW działanie ., Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości -1 702 941 zł. oraz dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 402.300,00 zł.

logo1 oczy_2 oczy_3 oczy_4 oczy_5

Inwestycja  polega na wykonaniu nowej oczyszczalni ścieków  przepustowości 150m3/dobę. Na oczyszczalnie składają się podstawowe obiekty: reaktor biologiczny, obiekty kubaturowe, wyposażenie technologiczne, wewnętrzne instalacje sanitarne, sieci międzyobiektowe, chodniki ogrodzenie terenu, zasilanie NN, agregat prądotwórczy, Wartość całości zadania wynosi – 3 272 040 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW działanie ., Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości -1 702 941 zł. oraz dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 402.300,00 zł.