Inwestycje
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem PDF Drukuj Email

oczy_1Inwestycja  polega na wykonaniu nowej oczyszczalni ścieków  przepustowości 150m3/dobę. Na oczyszczalnie składają się podstawowe obiekty: reaktor biologiczny, obiekty kubaturowe, wyposażenie technologiczne, wewnętrzne instalacje sanitarne, sieci międzyobiektowe, chodniki ogrodzenie terenu, zasilanie NN, agregat prądotwórczy, Wartość całości zadania wynosi – 3 272 040 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW działanie ., Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości -1 702 941 zł. oraz dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 402.300,00 zł.

logo1 oczy_2 oczy_3 oczy_4 oczy_5

Inwestycja  polega na wykonaniu nowej oczyszczalni ścieków  przepustowości 150m3/dobę. Na oczyszczalnie składają się podstawowe obiekty: reaktor biologiczny, obiekty kubaturowe, wyposażenie technologiczne, wewnętrzne instalacje sanitarne, sieci międzyobiektowe, chodniki ogrodzenie terenu, zasilanie NN, agregat prądotwórczy, Wartość całości zadania wynosi – 3 272 040 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW działanie ., Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości -1 702 941 zł. oraz dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 402.300,00 zł.


 
Termomodermizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem. PDF Drukuj Email

W ramach inwestycji wykonano

-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;

-ocieplenie dachu nad salą gimnastyczna i stropów nad budynkiem dydaktycznym

-wymiana pokrycia na papę termozgrzewalną,

-roboty demontażowe kotłowni,

-wymiana instalacji co wraz z montażem kotła na ekogroszek,

-remont podjazdu dla niepełnosprawnych

-wykonanie nowych daszków nad wejściami ,

 

Koszt inwestycji wynosi- 1.697.597,29  Udział środków UE RPO WŁ

wynosi - 1.364.545,02 zł.

Inwestycja została wykonana przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

logo1

W ramach inwestycji wykonano

-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;

-ocieplenie dachu nad salą gimnastyczna i stropów nad budynkiem dydaktycznym

-wymiana pokrycia na papę termozgrzewalną,

-roboty demontażowe kotłowni,

-wymiana instalacji co wraz z montażem kotła na ekogroszek,

-remont podjazdu dla niepełnosprawnych

-wykonanie nowych daszków nad wejściami ,

 

Koszt inwestycji wynosi- 1.697.597,29  Udział środków UE RPO WŁ

wynosi - 1.364.545,02 zł.

Inwestycja została wykonana przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 


Designed by Templatka.pl