Programu Edukacji Ekologicznej pn. "Czyste powietrze! Jestem za!" PDF Drukuj Email

Czyste powietrze! Jestem za!Gmina Poświętne przystąpiła do realizacji Programu Edukacji Ekologicznej pn. "Czyste powietrze! Jestem za!", który będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Poświętnem - Filii w Dębie. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W gminie Poświętne ekologia i ochrona środowiska odgrywają znacząca rolę, gdyż tereny Gminy w dużej części należą do obszarów Natura 2000. Aby we właściwy sposób zadbać o matkę naturę niezbędne jest szerzenie wiedzy na ten temat. Edukację ekologiczną zaczynamy od najmłodszych lat poprzez różnorodne działania kształtujące świadomość ekologiczną i poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, podkreślając zależność człowieka od przyrody i procesów w niej zachodzących.

Głównym celem programu jest poznanie przez uczniów zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla środowiska. Zwracamy uwagę na problemy ekologiczne występujące lokalnie m.in. zanieczyszczone powietrze w czasie zimy poprzez emisję pyłów i gazów z pieców gospodarstw domowych oraz regionalnie - zanieczyszczenie powietrza w mieście Opoczno czy też w rejonie elektrowni Bełchatów. Program zakłada przeprowadzenie kilku akcji ekologicznych, które mają na celu wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu, poznanie technik obserwacji i sposobów badania zanieczyszczeń powietrza, poznanie wpływu powietrza na nasz układ oddechowy czy zwrócenie uwagi na segregację śmieci. Akcje będą realizowane przy współpracy z różnymi placówkami m.in. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opocznie, czy też Nadleśnictwem w Opocznie. Wiele zajęć stacjonarnych poprowadzi Ośrodek działań ekologicznych "Źródła".

Program zakłada aktywne poznawanie świata przyrody poprzez organizację wycieczek oraz warsztatów ekologicznych realizowanych na wolnym powietrzu. Dzieci będą mogły pojechać m.in. do kopalni w Bełchatowie, do Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Maz., a także do Mikrokosmosu w Ujeździe.

Nie zabraknie oczywiście konkursów i turniejów wiedzy ekologicznej.

W programie weźmie udział 64 uczniów. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10.500,00 zł. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW to 8.800,00 zł. Wszystkie działania zostaną przeprowadzone do czerwca 2018 roku.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod linkiem: www.zainwestujwekologie.pl

 
Designed by Templatka.pl