Rolniku, bądź bezpieczny na drodze - noś odblaski! PDF Drukuj Email

Rolniku, bądź bezpieczny na drodze - noś odblaski!Jesienią i zimą zmierzch zapada szybko, częściej pada deszcz lub śnieg, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głównie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni. Na niebezpieczeństwo potrącenia przez pojazdy mechaniczne szczególnie narażeni są mieszkańcy terenów wiejskich, gdzie infrastruktura techniczna nie zawsze jest tak rozwinięta jak w miastach.

Rolnicy i członkowie ich rodzin często poruszają się po wąskich, nieoświetlonych drogach, bez chodników i utwardzonych poboczy, po których również przemieszczają się nieoświetlone lub niewystarczająco oświetlone ciągniki i maszyny rolnicze, motocykle i rowery. Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza zwykle poruszanie się w ciemności, a dla kierowców pojazdów - nagłe pojawienie się pieszego na poboczu lub skraju jezdni. Nietrudno wówczas o wypadek.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów uniknięcia powyższych zagrożeń jest noszenie elementów odblaskowych na ubraniu.

KRUS przypomina, że kierowca ma na drodze zupełnie inną widoczność, niż pieszy. Pieszy widzi pojazd z odległości około 1000 metrów i często błędnie zakłada, że jest również widzialny przez kierowcę nadjeżdżającego pojazdu. Niestety, tak najczęściej nie jest. Osoba ubrana na ciemno, bez elementów odblaskowych, widoczna jest nocą w świetle reflektorów dopiero z odległości 20-30 metrów. W przypadku mijania się dwóch jadących z naprzeciwka pojazdów, kierowca może w ogóle pieszego nie zauważyć!

Osoby znajdujące się po zmroku na drogach poza terenem zabudowanym mają obowiązek posiadania w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Nocą nie muszą nosić odblasków osoby idące po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, a także poruszające się w strefie zamieszkania.

Osoby nie przestrzegające przepisów dotyczących obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym mogą zostać ukarane mandatem. Brak odblasków u poszkodowanego może być również uznany za przyczynienie się do zaistnienia wypadku i stanowić powód do odmowy wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Nie o karę jednak tu chodzi, lecz przede wszystkim o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Warto zainwestować kilka złotych w elementy, które poprawią naszą widoczność po zmroku.

Coraz częściej nosimy elementy odblaskowe. Mogą to być opaski, kamizelki oraz smycze.Pomaga w tym również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która podczas działań prewencyjnych prowadzonych na terenie województwa łódzkiego przekazuje odblaskowe przywieszki, kamizelki i opaski dzieciom szkół wiejskich i rolnikom uczestniczącym w szkoleniach i konkursach z zakresu zasad bhp w rolnictwie.

Odblaski najlepiej nosić na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców - wówczas będziemy mieć pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Aby ograniczyć ryzyko wypadku w okresie jesiennym, piesi dodatkowo powinni również przestrzegać następujących zasad:

- poruszać się poza terenem zabudowanym lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżający pojazd
- przechodzić przez jednię tylko w miejsach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje - w miejscu o dobrej widoczności
- upewnić się przed wejściem na jezdnię, że nic im nie grozi i że nie będą stanowili zagrożenia dla innych użytkowników dróg
- nie wbiegać na jezdnię
- nie wychodzić na jezdnię zza stojącego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność
- nie przechodzić przez jezdnię na ukos

Kierowcy powinni zaś pamiętać o poruszaniu się z dozwoloną, dostosowaną do warunków na prędkością, zachowaniu szczególnej ostrożności przy zjeżdżaniu na pobocze w porze wieczorowej i nocnej, zwalnianiu i zatrzymywaniu się przez przejściem dla pieszych oraz niewyprzedzaniu innych pojazdów na przejściach dla pieszych. Warto zadbać również o zachowanie sprawności technicznej pojazdów - regulację reflektorów, wymianę spalonych żarówek, wymianę zużytych elementów wycieraczek i regularne uzupełnianie płynu do spryskiwaczy dla zapewnienia utrzymania w czystości szyby czołowej.

Rolnicy z gminy Poświętne zainteresowani tematem bezpieczeństwa pracy w rolnictwie mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten temat w Placówce Terenowej KRUS w Opocznie, gdzie dostępne są broszury i ulotki prewencyjne.

 
Designed by Templatka.pl