Uroczystość pasowania w nowym przedszkolu w Dębie PDF Drukuj Email

W nowopowstałym przedszkolu w Dębie działającym w ramach Filialnej Szkoły Podstawowej odbyła się uroczystość "Pasowania na Przedszkolaka". W tak ważnym, a zarazem historycznym dla szkoły wydarzeniu uczestniczyli liczni przybyli goście wśród, których znaleźli się m.in.: wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński, wójt Gminy Poświętne Michał Franas, przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki, zastępca Wójta Gminy Poświętne Maria Grzybek, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Maciej Szufladowicz, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Bogdan Kacprzak, przewodniczący Gminnej Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zdzisław Serafin, radni RG Poświętne Jacek Zaręba i Sylwester Malej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem Andrzej Gwizdoń, przewodniczący Wspólnoty Wsi Dęba i sołtys Sołectwa Dęba Leszek Wiechecki. Nie zabrakło również grona pedagogicznego oraz rodziców maluchów i ich starszych kolegów oraz koleżanek.

Uroczystości rozpoczęła kierownik szkoły Anna Nowak witając zaproszonych gości oraz wszystkie przybyłe osoby. Zanim nastąpiło pasowanie, dzieci zaprezentowały piękny program artystyczny.

W pierwszej kolejności wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego, które brawurowo zatańczyły poloneza. Kolorytu temu pięknemu układowi tanecznemu dodały ludowe stroje młodych mieszkańców gminy Poświętne. Równie pięknie ze swymi piosenkami i wierszami zaprezentowały się dzieci z grupy maluchów, które udowodniły, że zasługują już na miano pełnoprawnych przedszkolaków. Po gromkich brawach dla najmłodszej grupy dzieci nastąpił moment pasowania. Aktu tego symbolicznym wielkim ołówkiem dokonała kierownik szkoły Anna Nowak.

Po tym głos zabrali przybyli goście. W pierwszej kolejności nowym przedszkolakom gratulacje i życzenia złożyli wspólnie wicemarszałek województwa łódzkiego Artur Bagieński oraz wójt Michał Franas. Przedstawiciele władz samorządowych województwa i gminy podarowali maluchom również interesujące upominki.

Po pięknej uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.


46ec6cee-e3bf-45cc-94c7-b60883a13d6b

 
Designed by Templatka.pl