Konkurs plastyczny "Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Poświętne" PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Poświętne Michał Franas oraz Gminny Ośrodek Kultury ogłaszają konkurs plastyczny pn. "Bezpieczna droga do szkoły w Gminie Poświętne" zorganizowany w ramach projektu pod tym samym tytułem realizowanym ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedmiotem konkursu jest projekt plakatu propagujący przepisy ruchu drogowego, zwracający uwagę na zachowanie ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa, a także wrażliwości na sytuacje zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego w obrębie szkół i innych placówek oświatowych. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin oraz wzór karty zgłoszeniowej znajdują się poniżej.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

 
Designed by Templatka.pl