Szanowny Rolniku pamiętaj! PDF Drukuj Email

Szanowny Rolniku pamiętaj!Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Opocznie informuje:

Każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Obowiązek spisu ma każdy rolnik z aktywną siedzibą stada. Formularz dostępny jest w Biurze Powiatowym lub na stronie www.arimr.gov.pl

 
Designed by Templatka.pl