Posadzili ponad 120 drzew PDF Drukuj Email

Z inicjatywy wójta Michała Franasa na terenie gminy Poświętne posadzonych zostało ponad 120 drzew. Nowe nasadzenia dotyczą nieruchomości stanowiących przestrzeń publiczną. I tak nowe tereny zielone zostały stworzone w obrębie placów zabaw, miejsc pamięci historyczno-patriotycznej oraz pasów drogowych.

O naszej gminie mówi się, że to "zielone płuca łódzkiego". Określenie to jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż gmina Poświętne to przede wszystkim tereny ochrony przyrodniczej i krajobrazowej (Spalski Park Krajobrazowy, Natura 2000). Naszą wizytówką są ogromne kompleksy leśne (ponad 60% procent powierzchni całkowitej gminy), a w tym naturalne i piękne krajobrazy z nieskażonym środowiskiem. Pomimo tak ogromnego bogactwa naturalnego władze gminy aktywnie dbają o walory środowiskowo-przyrodnicze m.in. poprzez nowe nasadzenia drzew oraz licznych krzewów podnoszących atrakcyjność ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

 
Designed by Templatka.pl