Obchody Dnia Niepodległości w Poświętnem, Brudzewicach i Dębie PDF Drukuj Email

W dniu 9 listopada 2017 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Poświętnem odbyły się uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości. W obchodach przygotowanych przez dyrekcję, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych na czele z wójtem Michałem Fransem, przewodniczącym Rady Gminy Kazimierzem Wiecheckim, zastępcą wójta Marią Grzybek, radnymi Rady Gminy oraz sołtysami. Na uroczystościach nie zabrakło również emerytowanych pracowników oświaty, członków szkolnej rady rodziców, kierowników instytucji gminnych i referatów urzędu gminy, a także druhów z OSP. Odrębne uroczystości odbyły się również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzewicach.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości, którego dokonał gospodarz - dyrektor Szkoły Podstawowej Andrzej Gwizdoń. Powitaniu towarzyszyło krótkie wprowadzenie dotyczące obchodzonego Święta Niepodległości. Następnie głos zabrał wójt gminy Michał Franas, który przypomniał, że wolność nie jest dana raz na zawsze stąd musimy zawsze z poszanowaniem odnosić się do narodowej tradycji, a bezpieczeństwo dla naszej ojczyzny może zapewnić przede wszystkim wychowanie kolejnych pokoleń w duchu patriotycznym.

Po wystąpieniu wójta młodzież przedstawiła wzruszający spektakl pt. „Lekcja historii”. Część artystyczna w wykonaniu uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej była swoistą podróżą w czasie przypominającą najważniejsze wydarzenia począwszy od rozbioru Polski po odzyskanie niepodległości w 1918 roku. Pięknym akcentem było odmówienie przy symbolicznej mogile z białym brzozowym krzyżem – upamiętniającej wszystkich poległych w walce za wolność ojczyzny - modlitwy w języku rosyjskim jako wspomnienie zakazu używania języka ojczystego w okresie zaborów. 

Po pełnej zadumy i patriotycznych wzruszeń uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów i ich rodziców.

Uroczyste obchody odybyły się również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzewicach i Filialnej Szkole Podstawowej w Dębie.

W uroczystościach przygotowanych w Zesole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzewicach oprócz uczniów oraz kadry nauczycieleskiej uczestniczyli również przybyli do szkoły rodzice. Władzę gminy reprezentowała Maria Grzybek - zastępca wójta. Wszyscy obecni na akademii mieli okazję obejrzeć piękny, pełen patriotyzmu i wzruszeń poetycko-muzyczny występ dzieci, z wieloma akcentami edukacyjnymi.

Z kolei w Dębie podczas uroczystej akademii przygotowanej w przez uczniów klasy czwartej (pod opieką pani Ewy Pawlik) wszyscy zapoznali się z historią dążenia naszej Ojczyzny do niepodległości. Tym samym można było zobaczyć m.in. wielkość Polski przedrozbiorowej, zmiany granice naszej ojczyzny podczas trzech rozbiorów, całkowite zniknięcie Polski z mapy Europy oraz kształtowanie się granic naszej ojczyzny po odzyskaniu niepodległości w 198 roku. Rysowi historycznemu towarzyszyły pieśni i piosenki patriotyczne, a także wspólna recytacja wierszy.

Uroczystości w Poświętnem:


Uroczystości w Brudzewicach:


Uroczystości w Dębie:


 
Designed by Templatka.pl