Nowy wiceprzewodniczący Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj Email

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Poświętne nowym wiceprzewodniczącym gminnego organu stanowiąco-kontrolnego (Rady Gminy) wybrany został radny Maciej Szufladowicz. Kandydatura przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych była jedyną zgłoszoną przez radnych i zyskała niemal całkowite ich poparcie. Procedura wyboru nowego wiceprzewodniczącego ma związek z nieobsadzeniem tegoż stanowiska wynikłym z wyboru dotychczasowego wiceprzewodniczącego Kazimierza Wiecheckiego na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.

Wybór nowego wiceprewodniczącego został przeprowadony poprzez procedurę tajnego głosowania. Nad prawidłowym przebiegiem tych czynności czuwała komisja skrutacyjna w składzie: Zuzanna Szufladowicz (przewodnicząca), Maria Jakubczyk i Bogdan Kacprzak (członkowie).

Podczas obrad radni podjęli również uchwałę o włączeniu nowego radnego Piotra Kaczmarczyka do składu Komisji Budżetowo-Gospodarczej.


 
Designed by Templatka.pl