Kolejne 4 km kanalizacji sanitarnej w Gminie Poświętne PDF Drukuj Email

Kolejne 4 km kanalizacji sanitarnej w Gminie PoświętneW Poświętnem sukcesywnie prowadzone są roboty budowlane przy realizacji zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w gminie Poświętne - Etap II". Łącznie zrealizowane zostało już ponad 800 mb sieci kanalizacyjnej.

Część pierwsza zadania prowadzona jest przez Zakład Usług Wodociągowo Hydraulicznych Ewa Cłapa. Swoim zakresem obejmuje fragmenty miejscowości: Poświętne, Małoszyce, Poręby. Prace na ul. Majora Hubala i ul. Dworskiej w Poświętnem zostały wykonane praktycznie w całości.

W bieżącym miesiącu rozpoczęły się również prace budowlane w ramach części drugiej zadania. Roboty obecnie prowadzone są na ul. Mostowej oraz ul. Leśnej przez Ceramikę Serwis Sp. z o.o. z Opoczna.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 3 367 324 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie realizowanej inwestycji stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

 
Designed by Templatka.pl