Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi PDF Drukuj Email

Zrządzeniem wójta MIchała Franasa z dnia 31 października 2017 roku ogłoszone zostały konsultacje rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Treść zarządzenia oraz projektu programu znajduje się pod nieniszym linkiem ZARZĄDZENIE/PROJEKT PROGRAMU.

 
Designed by Templatka.pl