Gmina Poświęte otrzymała rządowe wsparcie PDF Drukuj Email

Gmina Poświętne otrzymała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Rozpatrzony pozytywnie wniosek wójta gminy Poświętne Michała Franasa obejmuje zakup dla Szkoły Podstawowej w Poświętnem dwóch zestawów tablic interaktywnych wraz z nagłośnieniem. Wartość całego projektu wynosi 17 500 zł, przy czym kwota dofinansowania to aż 14 000 zł.

Wójt Michał Franas we współpracy z Dyrekcjami naszych szkół podejmuje liczne starania o uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej. Ważnym założeniem jest, aby uczniowie otrzymywali do swojego użytku jak najlepszy sprzęt oraz interesujące pomoce edukacyjne. Pozyskanie wsparcia rządowego na zakup tablic interaktywnych to  nie wszystko, gdyż równolegle prowadzone są działania w zakresie doposażenia w Szkole Podstawowej w Poświętnem gabinetu profilaktyki lekarskiej.

Lista sukcesów w realizacji projektów edukacyjnych na terenie Gminy Poświętne jest naprawdę długa. W minionym roku w Szkole Podstawowej w Poświętnem powstała nowa ekopracownia, a w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brudzewicach przez cały rok szkolny prowadzony był program edukacji ekologicznej uczniów. Aktualny rok to przede wszystkim otwarcie nowego przedszkola w Szkole Filialnej w Dębie - pierwszego w historii tej placówki.

 
Designed by Templatka.pl