Pędzlem malowany dar serca PDF Drukuj Email

Gmina Poświętne posiada wielu życzliwych przyjaciół, którzy w swych sercach przechowują piękne i wzruszające wspomnienia związane z tym terenem i miejscem. Wspaniałym dowodem na tą tezę jest pan Stefan Kołodziejczyk (zamieszkały aktualnie w Ursusie), który podczas spotkania w Urzędzie Gminy z włodarzem Poświętnego Michałem Franasem przekazał na rzecz samorządu swój prywatny dar serca – piękny olejny obraz o tematyce patriotycznej pn. „Niedziela w Studziannie”.

Obraz o wymiarach 120 x 150 cm, którego autorką jest malarka Grażyna Kostawska przedstawia oddział Wojska Polskiego majora Hubala, przybywający w grudniu 1939 r. podczas okupacji niemieckiej do Studzianny, by uczestniczyć we mszy św. w Bazylice MB Świętorodzinnej. Wizja przedstawiona na obrazie jest osobistym wspomnieniem autorki, która jako dziecko była świadkiem tych wydarzeń.

Przekazując ten piękny dar wójtowi Michałowi Franasowi pan Franciszek Kołodziejczyk wrócił pamięcią do swych ciepłych wspomnień związanych z Poświętnem. Jako rodowity mieszkaniec gminy Drzewica opowiedział dzieje swej rodziny, a w tym historię swego ojca Franciszka, który był w czasie okupacji niemieckiej więziony przez gestapo w Tomaszowie Mazowieckim, a następnie wywieziony do obozu na terenach Rzeszy Niemieckiej gdzie doznał cudownego ocalenia z łask Matki Boskiej Studziańskiej.

W podziękowaniu za tak piękny gest włodarz gminy przekazał na ręce pana Franciszka oraz jego brata upominki związane z Gminą Poświętne oraz Parafią w Sudziannie. 
Designed by Templatka.pl