Nowy radny i przewodniczący Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj Email

W dniu 29 września 2017 r. podczas ostatniej sesji Rady Gminy Poświętne nastąpiły dwie istotne zmiany w strukturach samorządowego organu stanowiącego. Ślubowanie złożył nowy radny Piotr Kaczmarczyk, a nowym przewodniczącym RG został Kazimierz Wiechecki. Sytuacja ta wynika z wygaśnięcia mandatu zmarłego w dniu 5 czerwca 2017 roku Przemysława Skrzypka pełniącego do dnia swej śmierci funkcję przewodniczącego RG.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 17 września 2017 r. wyborów uzupełniających nowym radnym z okręgu nr 1 został Piotr Kaczmarczyk pełniący od 2015 roku funkcję sołtysa sołectwa Anielin.

Funkcja przewodniczącego była nieobsadzona od dnia śmierci Przemysława Skrzypka, a jego funkcje jako wiceprzewodniczący wypełniał właśnie Kazimierz Wiechecki. Nowy przewodniczący pochodzi z Dęby, a od około 30 lat mieszka w Brudzewicach i to właśnie z tego największego w gminie sołectwa został wybrany w 2014 roku radnym. Ma żonę i dwóch dorosłych synów.

 
Designed by Templatka.pl