Za nami V edycja wydarzenia "Tańce Hulanki na dechach" PDF Drukuj Email

Już po raz piąty podczas uroczystości Odpustu św. Michała w Poświętnem odbyło się niezwykłe spotkanie z muzyką i tańcem ludowym pn. „Tańce i Hulanki na dechach”. Na scenie przy tradycyjnych drewnianych dechach zlokalizowanych w Parku św. Marka zagrali muzycy starego i młodego pokolenia - mistrzowie muzyki tradycyjnej i znakomici ich uczniowie. Organizatorami wydarzenia byli: wójt Michała Franas, Justyna Jakubczyk-Lassota oraz Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem. Oprócz wspaniałej zabawy nie zabrakło wielu znamienitych gości, a honorowym patronatem wydarzenie objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Wydarzenie otworzył wójt Michał Franas wspólnie z Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Arturem Bagieńskim. Bogata była lista gości, którzy zawitali tego dnia do Poświętnego i dali porwać się do wspólnego tańca na drewnianych dechach, a wśród nich znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Robert Telus, Starosta Opoczyński Józef Róg, Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz, Wicestarosta Opoczyński Marcin Baranowski, Członek Zarządu Powiatu Marek Sarwa, Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski, Wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos, Radny Rady Powiatu i Prezes MPK Opoczno Andrzej Kopania, Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego w Opocznie Marianna Rożej, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski.

Choć tytułowe tańce i hulanki odbywały się już po raz piąty to pierwszy raz miłośnicy muzyki ludowej spotkali się w pięknym otoczeniu zieleni Parku św. Marka w Poświętnem. Na przygotowanej scenie wystąpili artyści różnych pokoleń z całego kraju: Kapela Tadeusza Lipca, Wiesława Gromadzka i Monika Maciejczak, Kapela Jana Kmity, Kapela Niwińskich, Marcin Drabik i Bursowie, Kapela Zwykli Ludzie oraz Młodzi Muzykanci z okolic Radomia.

Nie zabrakło też wydarzeń towarzyszących takich jak wystawa dawnej fotografii z uroczystości Odpustu św. Michała czy wystawa wycinanki regionalnej autorstwa Aleksandra Dutkiewicza.

Duże zainteresowanie i wielkie emocje wzbudził konkurs oberka. W skład komisji oceniającej weszli: zastępca wójta Maria Grzybek, wiceprzewodniczący RG Poświętne Kazimierz Wiechecki, Czesław Pióro, gminna przewodnicząca KGW Urszula Twaróg, Barbara Kietlińska i Stanisław Piejak. Najlepszą parą prezentującą tradycyjne elementy i kroki tańca ludowego, zrozumienie partnerów oraz poczucie rytmu, okazali się przedstawiciele gminy Poświętne – Leszek Wiechecki (sołtys wsi Dęba) i Janina Błaszczyk (przewodnicząca KGW w Dębie). W nagrodę otrzymali puchar Wójta Gminy Poświętne, pamiątkowy dyplom oraz inne interesujące upominki, które ufundował Marszałek Województwa. Nagrody dla zwycięzców oraz pozostałych wyróżnionych par wręczyli wspólnie: wójt Michał Franas, poseł Robert Telus oraz starosta Józef Róg.

Swój odrębny klimat miało zakończenie wydarzenia, które stanowił pokaz filmów dokumentalnych z 1960 i 1975 roku, przedstawiających dawne uroczystości Odpustu św. Michała. Obecni mieszkańcy z ogromną uwagą śledzili kolejne kadry filmów rozpoznając na nich twarze członków swych rodzin, sąsiadów i innych znajomych.


 
Designed by Templatka.pl