Głosujmy na nasz projekt w Budżecie Obywatelskim Województwa Łódzkiego! PDF Drukuj Email

bo lodzkie-2017

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Miło nam poinformować, iż wśród 35 projektów z subregionu wschodniego znalazło się również zadanie z naszej gminy i parafii pn. „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”. Teraz o realizacji zadania zdecyduje głosowanie mieszkańców województwa. Stąd prosimy o głosy mieszkańców, gości i przyjaciół naszej małej ojczyzny. Procedura głosowania rozpocznie się już 1  i potrwa do 22 października!

Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec Województwa w drodze głosowania (od 1 do 22 października):

 • - Elektronicznie poprzez stronę internetową pod następującym linkiem: http://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/

 • - Osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w wyznaczonych punktach do głosowania. W punktach będą dostępne karty do głosowania i lista zadań dopuszczonych do głosowania. Lista punktów do głosowania zostanie podana w terminie późniejszym.

 • - Korespondencyjnie – wysyłając wypełnianą kartę do głosowania na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

 • Tutaj można pobrać wzór karty do głosowania.

 • Za datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu.


 • WAŻNE ZASADY GŁOSOWANIA
  • - Możesz oddać jeden głos!
  • - Możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania (na jednej karcie do glosowania – patrz punkt powyżej) zgłoszone do tego samego subregionu.
  • - Można przyznać 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej, a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.


  • Skrócony opis naszego zadania:
  • Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko, to m.in. obchody 50-lecia koronacji Obrazu Świętej Rodziny w Studziannie. Jest to trzydniowy cykl uroczystości, który ma na celu podkreślenie rangi tak wyjątkowego jubileuszu jakim była koronacja Cudownego Obrazu w Studziannie. Realizacja zadania przyczyni się do promowania polityki prorodzinnej oraz znaczenia rodziny w społeczeństwie. Wydarzenie ma charakter ponadregionalny o znaczeniu kulturalnym, historycznym oraz religijnym. Patronat medialny obejmą media lokalne i regionalne. W uroczystościach wezmą udział przedstawiciele duchowieństwa, władze samorządowe, liczni pielgrzymi, turyści oraz mieszkańcy Gminy. Bardzo bogaty plan wydarzeń obejmuje m.in. kino plenerowe, występy znanych artystów i zespołów np. Filharmonii Łódzkiej oraz wystawy. Zwieńczenie jubileuszu uroczystą Mszą Świętą. 
Designed by Templatka.pl