Nowi dyrektorzy z nominacjami PDF Drukuj Email

W wyniku przeprowadzonych w sierpniu 2017 r. procedur konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół w gminie Poświętne od 1 września funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Poświętnem im. Jana III Sobieskiego będzie pełnił Pan Andrzej Gwizdoń, zaś dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach pozostanie Pani Elżbieta Grzegorska. Na uroczyste wręczenie nominacji wójt gminy Poświętne Michał Franas zaprosił nowowybranych dyrektorów do Urzędu Gminy, gdzie osobiście gratulował objęcia stanowisk oraz życzył wielu sukcesów w zarządzaniu placówkami oraz wspaniałej współpracy z pracownikami i uczniami.

Pan Andrzej Gwizdoń jest wieloletnim nauczycielem oraz aktywnym samorządowcem związanym z gminną oświatą. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, a aktualnie jest Przewodniczącym Komisji Oświaty i Spraw Publicznych w Gminie Rzeczyca. Jako organizator wielu akcji i konkursów dla dzieci i młodzieży był wielokrotnie nagradzany za wysokie osiągnięcia w pracy zawodowej. Nowy dyrektor ma szerokie plany związane z funkcjonowaniem szkoły w Poświętnem.

Z kolei pani Elżbieta Grzegorska jest pedagogiem nauczania wczesnoszkolnego. W zarządzaniu placówką szkolną posiada wieloletnie doświadczenie. W trakcie swej kariery zawodowej pełniła już od 2002 roku funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej oraz kierownika zreorganizowanej Szkoły Filialnej w Brudzewicach. Ostatnio sprawowała funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach łączącego Oddziały Przedszkolne oraz klasy I-III Szkoły Podstawowej.

 
Designed by Templatka.pl