Podziękowania dożynkowe PDF Drukuj Email


Wójt Gminy Poświętne Michał Franas

oraz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki


składają podziękowania za wsparcie i zaangażowanie

w organizację Dożynek Gminno – Parafialnych,

które odbyły się w dniu 20 sierpnia 2017 roku w Poświętnem


Proboszczowi Parafii w Studziannie ks. Jerzemu Cedrowskiemu

Proboszczowi Parafii w Libiszowie ks. Andrzejowi Barosińskiemu

będących Współorganizatorami Dożynek


Sponsorom dożynek

(Lista Sponsorów dostępna jest tutaj)


Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem

Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem

Sołectwom organizującym stoiska

Strażakom z wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Poświętne

Kołom Gospodyń Wiejskich z Gminy Poświętne

Pracownikom Urzędu Gminy

Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem

Klasztornej Orkiestrze Dętej „BAZYLIKON”

Zespołowi Śpiewaczy z Boguszyc

Zespołowi Pieśni i Tańca „Drzewiczanie”

Zespołowi Folklorystycznemu „Mali Drzewiczanie”

Fundacji „Ostoja” z Opoczna

Dyrekcji, Nauczycielom, Dzieciom i Młodzieży ze Szkoły w Poświętnem

Redakcji Tygodnika Opoczyńskiego „TOP”

Redakcji Tygodnika „Opoczyńska.pl”

Zespołowi Telewizji Lokalnej Opoczno

Zespołowi Portalu „Opoczno.info”

Mieszkańcom oraz Gościom Gminy

 
Designed by Templatka.pl