Święto Plonów, czyli Dożynki Gminno-Parafialne Poświętne 2017 PDF Drukuj Email

Za nami już trzecie kolejne (po reaktywacji w 2015 roku) Dożynki Gminno-Parafialne. Organizatorami oraz gospodarzami uroczystości, które odbyły się w dniu 20 sierpnia 2017 roku w Poświętnem przy Bazylice MB Świętorodzinnej na terenie tzw. „Ogrodzieńca” byli: wójt Gminy Poświętne Michał Franas, proboszcz parafii w Studziannie ks. Jerzy Cedrowski, proboszcz parafii w Libiszowie ks. Andrzej Bartosiński, wiceprzewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki oraz Gminy Ośrodek Kultury w Poświętnem. Funkcję Starostów dożynek pełnili: mieszkanka miejscowości Studzianna Henryka Sobczyk oraz mieszkaniec Buczku Emilian Kupis. I choć uroczystościom towarzyszyły niezwykle niekorzystne warunki atmosferyczne związane z ulewnym deszczem to nie przeszkodziły one uczestnikom i licznej publiczności w celebrowaniu dnia święta plonów oraz dobrej zabawie do późnych godzin wieczornych.

Uroczystości dożynkowe w Gminie Poświętne rozpoczęły się o godz. 11.30 od mszy św. w Bazylice św. Rodzin, której początkiem było przejście barwnego korowodu  przed ołtarz. Za idącymi na czele pocztami sztandarowymi wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy, niosąc dary dożynkowe i plony ziemi przemaszerowali kolejno: Starostowie dożynek – Henryka Sobczyk (chleb) i Emilian Kupis (wino), Gospodarze dożynek - wójt Michał Franas i przewodnicząca Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Urszula Twaróg (tron pod monstrancję), wiceprzewodniczący Rady Gminy Poświętne – Kazimierz Wiechecki i sołtys wsi Buczek Barbara Tomczyk (tradycyjne ciast drożdżowe), dzieci z kwiatami oraz przedstawiciele sołectwa Studzianna i Buczek ze swoimi wieńcami dożynkowymi. Uroczystą homilię odprawili wspólnie: proboszcz Parafii Studzianna ks. Jerzy Cedrowski oraz proboszcz Parafii Libiszów ks. Andrzej Bartosiński.

Po skończonej mszy św., wszyscy uczestniczy uroczystości przeszli na plac dożynkowy, gdzie odbył się dalszy ceremoniał.

Wójt Gminy Poświętne Michał Franas jako gospodarz uroczystości przywitał wszystkich przybyłych gości, wśród których byli m.in.: ks. Jerzy Cedrowski - Proboszcz Parafii Studzianna, ks. Andrzej Bartosiński - Proboszcz Parafii Libiszów, Robert Telus – poseł na Sejm RP, Marek Sarwa – członek Zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Rafał Kądziela – burmistrz miasta i gminy Opoczno, Tadeusz Wojciechowski – wójt Gminy Sławno, Marek Kaźmierczyk – wójt Gminy Rzeczyca, Włodzimierz Piątkowski - zastępca burmistrza dzielnicy Bielany Warszawa, Zbigniew Sobczyk – zastępca Burmistrza miasta i gminy Opoczno, Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie, Włodzimierz Skorupski - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dawid Kosylak – nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno, Paweł Baran - Kierownik Posterunku Policji w Drzewicy, Andrzej Kopania - Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Opocznie, Marian Kacprzak – przewodniczący Rady Powiatowej Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego w powiecie opoczyńskim, Maciej Mrozowicz – redaktor prowadzący „Tygodnika Opoczyńskiego”, Kazimierz Wiechecki – wiceprzewodniczący Rady Gminy Poświętne, Marian Grzegorski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne, Bogdan Kacprzak – przewodniczący Komisji Budżetowej, Gospodarczej Rolnictwa Rady Gminy Poświętne, Maciej Szufladowicz – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Poświętne, Jacek Zakrzewski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy, Łukasz Glimasiński – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem, Maria Szufladowicz – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, Anna Wiktorowicz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, Jerzy Tulin – dyrektor ZSS w Poświętnem (do 31 sierpnia 2017 r.), Andrzej Gwizdoń - dyrektor Szkoły w Powiętnem (od 1 września  2017 r.), Elżbieta Grzegorska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach, Anna Nowak – kierownik Filialnej Szkoły w Dębie, Kazimierz Bugaj Prezes Stowarzyszenia „POKOLENIA” Opoczno, Marian Pisarski – prezes stowarzyszenia „Przyjaciół Bazyliki w Studziannie”, Wojciech Jaskuła – prezes stowarzyszenia „Poświętne – nakręcona Gmina”, Urszula Twaróg – przewodnicząca Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Poświętne, prezesi i druhowie jednostek OSP z terenu gminy Poświętne, Sołtysi z Gminy Poświętne oraz Sponsorzy dożynek.

Po zakończonej części powitalnej Starostowie Dożynek przekazali Wójtowi bochen chleba – symbol trudu pracy rolnika oraz jego miłości do ziemi. W dalszej kolejności zgodnie z tradycją ludowo-dożynkową nastąpiło tzw. ośpiewanie i obtańczenie wieńców. Swe zdolności wokalno-artystyczne zaprezentowali przedstawiciele sołectw Studzianna i Buczek, którzy przygotowali tegoroczne wieńce dożynkowe. Po nich głos zabrał włodarz gminy. W swym przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, a także nawiązał do zrealizowanych na terenie gminy inwestycji, podjętych działań na rzecz jej rozwoju oraz perspektyw na przyszłość. Na zakończenie wójt w asyście dzieci oraz wiceprzewodniczącego RG Kazimierza Wiecheckiego podzielił się z zebranymi mieszkańcami i gośćmi otrzymanym chlebem dokonując tym samym symbolicznego podziału zbiorów.

Po zakończeniu części związanej z dzieleniem chleba prowadzący uroczystości Jerzy Misiurski odczytał list z życzeniami dożynkowymi, które zostały skierowane na ręce wójta Gminy Poświętne przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskiego.

Podczas święta plonów również druhowie z jednostki OSP Poświętne mieli swój uroczysty moment tj. poświęcenie zakupionego w obecnym roku sprzętu ratownictwa drogowego, sfinansowanego w dużej mierze (80% wartości) z pozyskanych środków zewnętrznych. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Jerzy Cedrowski.

Po części obrzędowej nastąpiła część artystyczna. Jako pierwsze w rytmach muzyki swe zdolności wokalne i taneczne przedstawiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem. Nie zabrakło też fragmentów humorystyczno-kabaretowych. Całość występu została przygotowana pod okiem pań nauczycielek: Elżbiety Koleckiej i Renaty Fiderek. Następnie swe – już wielokrotnie uznane - walory artystyczne zaprezentowały w repertuarze ludowym Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Dębie wspierane instrumentalnie przez lokalnych muzyków - panów Czesława Koneckiego i Józefa Głąbińskiego.

W tym samym czasie trwał ogłoszony wcześniej konkurs na najładniejsze stoisko sołeckie. Komisja, w składzie której znaleźli się: wójt Michał Franas, ks. proboszcz Jerzy Cedrowski, ks. proboszcz Andrzej Bartosiński, wiceprzewodniczący RG Kazimierz Wiechecki z nieukrywanym zachwytem podziwiała przygotowane namioty dożynkowe i niezwykle bogate dekoracje, wykonane z właściwą sobie symboliką ludowo-artystyczną. Ocenie komisji oprócz walorów dekoracyjnych stoiska podlegały również walory smakowe serwowanych potraw, nawiązanie do tradycji ludowych i historii, a także sama prezentacja stoiska (muzyka i taniec). Po zakończonych występach nadszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu. Komisja przyznała pierwsze miejsce dla stoiska sołectwa Dęborzeczka, drugie dla miejscowości Brudzewice, natomiast trzecie dla Wólki Kuligowskiej. Pozostałe sołectwa również zostały uhonorowane za udział w konkursie. Wszyscy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody, natomiast zwycięzcy dodatkowo kosze ze słodkościami.

Po występach rodzimych artystów na scenie dożynkowej zaprezentowali się zaproszeni goście. Wśród nich znalazły się wielokrotnie nagradzane w kraju i za granicą zespoły ludowe z Drzewicy i Boguszyc. I tak na scenie zaprezentowali się w repertuarze wokalno-tanecznym: „Drzewiczanie” oraz „Mali Drzewiczanie”. Doświadczonym artystom z Drzewicy towarzyszyły niezwykle urokliwe występy dzieci. Z kolei swoje potężne walory wokalne oraz artystyczne zdolności zaprezentowały podczas występu „a capella” panie z „Zespołu Śpiewaczy z Boguszyc”. Jak pokazuje rzeczywistość zainteresowanie muzyką ludową stale rośnie, również wśród ludzi młodych którzy nie zapominają o muzyce swoich przodków, a przez to i swoich korzeniach. Na scenie wystąpili również podopieczni Fundacji Ostoja z Opoczna oraz Kabaret „Wcięci Przypadkiem” z gminy Rzeczyca, który zaprezentował się w trzech humorystyczno-satyrycznych częściach.

Oprócz głównych uroczystości odbyły się również imprezy towarzyszące. Naturalnie największym zainteresowaniem wśród dorosłych cieszyły się wymienione już stoiska sołectw, gdzie można było skosztować specjałów kuchni regionalnej. Wzrok przyciągały również wspaniałe płody rolne (owoce, warzywa, zboża), a także licznie eksponaty oraz wytwory kultury ludowej będące wspaniałymi świadectwami historii wsi i naszego regionu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne atrakcje przygotowane nie tylko dla najmłodszych jak m.in.: warsztaty garncarstwa, fotobudka z pamiątkowymi zdjęciami, malowanie twarzy, farbowanie włosów, zaplatanie warkoczyków oraz wata cukrowa.

Na scenie dożynkowej miały miejsce również inne ważne wydarzenia. Poseł na Sejm RP Robert Telus w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” dwóm mieszkańcom miejscowości Dęba – Leszkowi Wiecheckiemu oraz Marianowi Kacprzakowi. Ponadto gościem specjalnym dożynek była mistrzyni świata w maratonie Wanda Panfil, która otrzymała z rąk wójta Michała Franasa oraz prezesa Stowarzyszenia „Poświętne – Nakręcona gmina” Wojciecha Jaskuły pamiątkową koszulkę biegową. Specjalne podziękowania za współorganizację półkolonii w Anielinie skierowane zostały przez włodarza gminy do pani prezes Funadcji Ostoja z Opoczna Agnieszki Sobol, czego wrazem było przekazanie na scenie symbolicznej tablicy.

Uroczystości dożynkowe zakończyły koncerty. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Mijal. Zebrani bardzo ciepło przyjęli gwiazdę muzyki POP śpiewając z nim największe przeboje.

 
Designed by Templatka.pl