Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Poświętne PDF Drukuj Email

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy PoświętneWiceprzewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wiechecki zaprasza na XXXVI Sesję Rady Gminy Poświętne, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia (piątek) 2017 r. od godz. 8.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem, przy ul. Akacjowej 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

6. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 – informacja dyrektorów.

7. Ocena funkcjonowania szkół za rok szkolny 2016/2017.

8. Podjecie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021,

c) w sprawie dofinansowania zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba",

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa",

e) w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2017/2018.

9. Interpelacje.

10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.

11. Zakończenie posiedzenia.

 
Designed by Templatka.pl