Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowy PDF Drukuj Email

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne w 2017 roku.

Zadanie pod nazwą „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne w 2017 roku.". Zostało dofinansowane środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. www.zainwestujwekologie.pl

 
Designed by Templatka.pl