Uwaga na oszustów PDF Drukuj Email

krusPlacówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opocznie przestrzega przed osobami, które nachodzą gospodarstwa rolne w naszym powiecie i podając się za pracowników Kasy usiłują wyłudzać od rolników pieniądze pod pozorem ściągania zaległych należności z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Pracownicy Kasy odbywający wizytacje w gospodarstwach, mają za zadanie wyłącznie informować dłużników o obowiązku terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz o występowaniu zaległości w ich regulowaniu, nigdy jednak nie pobierają pieniędzy należnych z tego tytułu. Każdy pracownik upoważniony do przeprowadzania wizytacji gospodarstw rolnych i domowych posiada imienną legitymację służbową, którą winien okazać przed rozpoczęciem wizytacji.

W przypadku powzięcia przez Państwa jakichkolwiek informacji o próbach wyłudzania danych osobowych pod pozorem załatwiania spraw ubezpieczeniowych, czy domagania się od rolników spłaty rzekomego zadłużenia KRUS, prosimy niezwłocznie powiadomić Policję oraz Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opocznie.

 
Designed by Templatka.pl