Konferencja IWA Odours and Air Emissions PDF Drukuj Email

Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

Konferencja IWA Odours and Air Emissions

Do odbiorców docelowych konferencji zalicza się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje badawcze, uniwersytety, firmy konsultingowe, producenci sprzętu, przemysł ścieków i odpadów stałych, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz wszyscy zainteresowani związani z emisjami i zarządzaniem odorami.

Tematy konferencji prezentowane podczas sesji tematycznych i sesji posterowej obejmują następujące zagadnienia:

  1. Polityka w zakresie jakości powietrza i związane z nią przepisy,
  2. Pomiary i monitorowanie emisji zapachu do powietrza,
  3. Zanieczyszczenia powietrza i cząstki stałe,
  4. Charakterystyka źródła i mapowanie zapachów,
  5. Strategie ograniczania zapachu,
  6. Biofiltracja i płuczki chemiczne,
  7. Środki neutralizujące zapach,
  8. Monitoring imisji oraz technologie czujników,
  9. Zaangażowanie społeczności, media społecznościowe i działania obywatelskie,
  10. Analiza dużych zbiorów danych

Wszystkie i aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017

 
Designed by Templatka.pl