Już we wrześniu nowa droga w Mysiakowcu PDF Drukuj Email

Po długich i trudnych staraniach wójta gminy Poświętne Michała Franasa inwestycja rozbudowy drogi gminnej na odcinku od Mysiakowca do granicy gminy została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego kwotą 203 210,00 zł. Umowa w sprawie wsparcia przedsięwzięcia została zwarta w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie, a jej sygnatariuszami zostali: wójt Gminy Poświętne Michał Franas oraz wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński. Tym samym kolejna strategiczna inwestycja na terenie gminy mogła z etapu planowania i projektowania wejść w fazę realizacji. W dniu 6 lipca 2017 r. w obecności sołtysa wsi Mysiakowiec Bolesława Kacprzaka została podpisana z kolei umowa pomiędzy Gminą Poświętne, reprezentowaną przez wójta oraz skarbnika, a Wykonawcą rozbudowy drogi – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa.

Prace nad rozbudową drogi rozpoczną się w najbliższym czasie. Oprócz położenia nawierzchni asfaltowej, zostaną wykonane również pobocza obustronne z tłucznia oraz zjazdy gospodarcze wraz z przepustami. Całkowita wartość zadania wynosi 610.672,49zł brutto, a znaczna część tej kwoty zostanie pokryta ze środków budżetu gminy. Termin zakończenia robót planowany jest na wrzesień 2017 r.

Nowo wybudowana droga przyniesie wiele korzyści mieszkańcom, szczególnie usprawni komunikację pomiędzy Poświętnem, a gminą Rzeczycą. Droga przez Mysiakowiec to też najkrótszy szlak drogowy z Poświętnego do Rawy Mazowieckiej.

Ponadto są plany, aby w przyszłości wybudować nowy odcinek drogi z Mysiakowca do Wólki Kuligowskiej, dzięki czemu mieszkańcy zyskaliby połączenie drogą asfaltową zarówno w kierunku Gapinina jak i Poświętnego, właśnie przez Wólkę Kuligowską. Taki projekt przeszło 2 km drogi jest już gotowy i czeka na realizację w następnych latach budżetowych Gminy Poświętne.


 
Designed by Templatka.pl