Uwaga mieszkańcy! PDF Drukuj Email

azbestWójt Gminy Poświętne informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2018 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w pokoju nr 4 (budynek A) w terminie do 30 września 2017 r.

Uruchomienie programu usuwania wyrobów azbestowych uzależnione będzie od uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na niniejszy cel.

 
Designed by Templatka.pl