Zakończono zadanie PDF Drukuj Email

wfosigwZakończono zadanie pod nazwą „Wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne – opraw elektrycznych i źródeł światła (typu LED) w infrastrukturze publicznej gminy Poświętne" zostało dofinansowane środkami WFOŚiGW w Łodzi.

Sfinansowane nastąpiło w ramach umorzenia pożyczki Nr 773/ZI/P/2014 z dnia 01.12.2014 r. udzielonej ze środków WFOśiGW w Łodzi zaciągniętej na zakup ciągnika wraz z kosiarką na ramieniu hydraulicznym do wykaszania rowów przydrożnych i melioracyjnych w kwocie 84 787,50 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 120 000,00 zł.

Wymieniono 95 lamp o mocy 70 W na energooszczędne lampy ledowe o mocy od 35 W do 50W przy drodze krajowej i powiatowej w miejscowościach Anielin, Studzianna, Poświętne, Małoszyce, Brudzewice, Brudzewice Kolonia, Wólka Kuligowska, Gapinin.

Umowę z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na umorzenie w/w pożyczki podpisano w dniu 22.06.2017 r.

 
Designed by Templatka.pl